logo verbond piv@4x
bar (2)
Beste lezer van het PPS Bulletin,

Vandaag is de digitale versie van het PPS Bulletin 2021–3 op de site geplaatst!
Uiteraard zijn alle bulletins terug te vinden op de site van het Platform Personenschade
In het Bulletin is een interview te lezen met Geeke Feiter (directeur Verbond) over verbeterde schadeafhandeling door samenwerking, en een artikel over het uitbannen van kwalijke praktijken van Chris van Dijk. Lees verder o.a. ook over de procesafspraken over buitengerechtelijke kosten in een pilot van de LSA, wanneer waarschuwen voor een bijwerking van een geneesmiddel afdoende is en een interview met Remco Heeremans over de pilot van de Kamer Langlopende Letselschadezaken.

Is u iets opgevallen of wilt u iets schrijven? Mail uw reactie aan:
redactiepersonenschade@verzekeraars.nl

Veel leesplezier!
De Redactieraad
piv bull 2021 2
bar_green (1)