AM-signalen: Letselslachtoffers worden wijzer van nieuwe Bedrijfsregeling 15

Samenvatting:

Aansprakelijkheidsverzekeraars kunnen letselschadeslachtoffers voortaan rechtstreeks informeren over de voortgang van de schaderegeling of over de totaal betaalde Buitengerechtelijke Kosten om mogelijk ‘dubbel declareren’ door hun belangenbehartiger te voorkomen. Dit is een uitvloeisel van de nieuwe Bedrijfsregeling 15 ‘Informatieverstrekking bij letselschade’, die per 1 juli ingaat.

Letselslachtoffers worden wijzer van nieuwe Bedrijfsregeling 15

Aansprakelijkheidsverzekeraars kunnen letselschadeslachtoffers voortaan rechtstreeks informeren over de voortgang van de schaderegeling of over de totaal betaalde Buitengerechtelijke Kosten om mogelijk ‘dubbel declareren’ door hun belangenbehartiger te voorkomen. Dit is een uitvloeisel van de nieuwe Bedrijfsregeling 15 ‘Informatieverstrekking bij letselschade’, die per 1 juli ingaat.
Deze vervangt de oude Bedrijfsregeling 15 inzake ‘Gedragsregels bij de behandeling van personenschade in het verkeer’. De nieuwe bedrijfsregeling is bindend voor aansprakelijkheidsverzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en geldt voor alle typen letselschade, dus niet alleen verkeersletsel.
Het Verbond en de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) hebben het initiatief genomen om de bedrijfsregeling aan te passen om de afhandeling van alle vormen van letselschade te bevorderen en de positie van het slachtoffer waar mogelijk te versterken. Bij de afhandeling van letsel voorziet Bedrijfsregeling 15 in een aantal verplichte (fatsoens)normen voor verzekeraars over bijvoorbeeld voorschotten aan het slachtoffer, bevorderen van re-integratie en een actieve schaderegeling.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey