Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen verwijzende verzekeraars, geen schuldloze derde: Bedrijfsregeling 7 niet van toepassing
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2022:50

Benadeelde stelt schade te hebben opgelopen als gevolg van drie ongeval; bij alle drie de ongevallen was dezelfde verzekeraar betrokken. Hij spreekt verzekeraar aan o.g.v. Schuldloze Derden Regeling (Bedrijfsregeling 7). De rechtbank oordeelt dat de Regeling niet zelfstandig een grondslag biedt om een verzekeraar aansprakelijk te stellen voor schade, maar… Lees verder →

Vaknieuws
De verdwijning van confraternele correspondentie
 • PIV-bulletin
 • Petra klein Gunnewiek, advocaat bij Van Benthem en Keulen

Op donderdag 22 februari 2018 zijn de nieuwe gedragsregels voor de advocatuur gepubliceerd en daarmee zijn de regels ook direct in werking getreden. De oude regels dateerden uit 1992 en onder meer het tijdsverloop en veranderde wetgeving waren aanleiding om de (formulering van de) gedragsregels te herzien. Lees verder →

Vaknieuws
Grip op afhandeling letselschade groeit – 6e Letselschade Raadsdag – Effectieve zelfregulering …
 • Letselschade Raad, PIV-bulletin
 • Bron: website DLR

Samenwerking onder regie van De Letselschade Raad (DLR) leidt tot meer grip op de afhandeling van letselschadezaken voor alle betrokkenen. Die conclusie trok men op donderdag 9 oktober 2014 uit de presentaties en discussies in Theater Gooiland te Hilversum gehouden bijeenkomst, waar onder leiding van dagvoorzitter prof. Ivo Giesen (Molengraaff… Lees verder →

2
STAR programma. Meer en snelle toegang tot informatie over verkeersongevallen
 • PIV-bulletin

– Een handige app … Het eind april 2014 gepresenteerde Smart Traffic Accident Reporting programma (STAR) beoogt een sneller, beter en completer inzicht te krijgen in verkeersongevallen in Nederland, met de focus op letsel. Het programma is geïnitieerd door het Verbond van Verzekeraars, de politie en het verkeerskundig ICT-bureau VIA.… Lees verder →

2
Axell Claims voorziet in een vergaande automatisering van de letselschaderegeling
 • PIV-bulletin
 • Interviews – PvS

‘Hier begint herstel’ is de veelzeggende belofte van de nog jonge onderneming Axell Claims BV in Soest. Het bedrijf faciliteert het Axell Claims Systeem, een online tool voor slachtoffers en verzekeraars. Inmiddels zijn of worden met dit systeem de schades geregeld van meer dan 4.000 letselschadeslachtoffers, waarvan er zo’n 3.200… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: persoonlijk onderzoek gerechtvaardigd
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2014:5555

Over benadeelde kwamen via het ‘Informatieknooppunt’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid anonieme meldingen binnen bij verzekeraar. Eerst raadpleegde verzekeraar sociale media, wat haar vrij stond, of de meldingen enig waarheidsgehalte hadden. Benadeelde afficheerde zich als ‘Casino at Pokerhuis’. De medisch deskundige stelde een discrepantie tussen de ernst… Lees verder →

2
Vijf Letselschade Richtlijnen geïndexeerd per 1 januari 2014
 • Letselschade Raad

De Letselschade Raad heeft per 1 januari 2014 de vijf richtlijnen gewijzigd. 1. De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding: de vergoeding wordt € 0,29 per kilometer (was € 0,24); 2. De Letselschade Richtlijn Licht letsel incl. smartengeld; 3. De Letselschade Richtlijn Studievertraging; 4. De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid ; 5. De Letselschade Richtlijn… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: schaderegeling staakt op onvoldoende bewijs door benadeelde, niet op evt. onrechtmatigheid persoonlijk onderzoek.
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:15613

Verzekeraar liet dossieronderzoek doen en verzoeker volgen, observeren en filmen, zonder dat hij dit wist. De verzochte beslissingen kunnen niet bereiken dat de onderhandelingen worden vlotgetrokken. Verzekeraar beroept zich niet alleen op de bevindingen uit het persoonlijk onderzoek maar ook op de beschikbaar gekomen cijfermatige gegevens, waaruit is gebleken dat… Lees verder →

Vaknieuws
Register GOMA maakt commitment transparant
 • PIV-bulletin
 • mw. S. Douma

Register GOMA maakt commitment transparant Mevrouw S. Douma De Letselschade Raad Gebrekkige communicatie na medische incidenten leiden regelmatig tot extra problemen voor patiënten. Komt het vervolgens tot een schadeclaim dan ervaren velen de behandeling van hun zaak als zeer belastend. Voor zorgverleners en medische aansprakelijkheidsverzekeraars ontstaat imagoschade. De Letselschade Raad… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: toepasselijk recht, kosten deelgeschil bovenmatig
 • Rechtbank Amsterdam

Nu vaststaat dat het ongeval in België heeft plaatsgevonden, concludeert de rechtbank dat in het onderhavige geval Belgisch recht van toepassing is. De rechtbank volgt [Eiseres] niet in zijn stelling dat Nederlands recht in het onderhavige geval moet worden toegepast op grond van de redelijkheid en billijkheid. Een nadelige uitkomst… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: benadeelde is schuldoze derde in zin van Bedrijfsregeling 7
 • Rechtbank Den Haag
 • BV7111

Ongeval op A4 met meerdere auto’s. De rechtbank oordeelt op basis van verklaringen tegenover politie en tijdens voorlopig getuigenverhoor dat benadeelde schuldloze derde is in de zin van Bedrijfsregeling 7. De rechtbank stelt vervolgens vast dat een van de twee door benadeelde aangesproken bestuurders (A en B) schuld heeft aan… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey