De voorloper van het Platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars was de stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars, kortweg het PIV genoemd.
Deze in 1998 opgerichte zelfstandige stichting werd door verzekeraars opgericht omdat er destijds behoefte was om kennisdeling over letselschade een impuls te geven.

Directeur van het eerste uur tot aan zijn pensioen in 2016 was Theo Kremer. Hij wist in korte tijd een grote groep enthousiaste mensen om zich heen te verzamelen. Meteen het eerste jaar ging het PIV van start met het organiseren van de PIV-Jaarconferentie en het uitgeven van het PIV-Bulletin. Twee jaar later ging de PIV-opleiding voor de gevorderde letselschadebehandelaar van start en in 2002 kwam daar het PIV-Kennisnet bij.
Daarna volgden de PIV-overeenkomst BGK, de PIV-staffel en de PIV-audit, de PIV-letselschade statistiek en het PIV-tevredenheidsonderzoek. Ook heeft het PIV met andere marktpartijen proactief meegeholpen bij de GBL, die uiteindelijk na veel besprekingen en bijeenkomsten tot stand is gekomen. Kortom, een groot aantal PIV-producten en bijdragen die van grote waarde zijn voor de markt en waar we trots op zijn.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey