Het 20e PIV Congres is verplaatst naar 28 mei 2021

Samenvatting:

In verband met het uitbreken van de coronacrisis is het 20e PIV Congres verplaatst van 27 maart jl. naar 4 september 2020. Nu – ondanks de versoepelingen – de vooruitzichten zijn dat ook in september een congres met ca. 650 deelnemers in de gewenste vorm niet mogelijk is, heeft het Verbond van Verzekeraars in overleg met Studiecentrum Kerckebosch helaas moeten besluiten het congres te verplaatsen naar 2021.

Uiteraard is gekeken naar alternatieven zoals livestreams, online deelnemen aan interactieve sessies en onderling contact leggen met behulp van apps. Maar na raadpleging van de achterban is gebleken dat bij een online congres onvoldoende ruimte is voor netwerken, terwijl dit als één van de belangrijkste redenen genoemd wordt om aan het congres deel te nemen. Daarbij werd aangegeven dat het volgen van een volledig online congres van meerdere aaneengesloten uren te belastend is. Een live congres op locatie met spreiding van de deelnemers over meerdere ruimten of locaties bleek evenmin mogelijk.

Het Verbond van Verzekeraars en Studiecentrum Kerckebosch hebben een gezamenlijke doelstelling om een inspirerend PIV Congres te organiseren waarbij vakgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Om dit voor u te realiseren, is er na zorgvuldige afweging voor gekozen het PIV Congres 2020 te verplaatsen naar 28 mei 2021. Noteer deze datum in uw agenda!

Online Kennisbijeenkomst dit najaar
Om u dit najaar ook te voorzien van vakkennis organiseren het Verbond van Verzekeraars en Studiecentrum Kerckebosch op 8 oktober 2020 in de ochtend een extra online Kennisbijeenkomst. Deelname aan deze online bijeenkomst is voor deelnemers aan het 20e PIV Congres gratis. Na de zomer wordt het programma van deze Kennisbijeenkomst bekend gemaakt. Direct daarna ontvangt u een uitnodiging om uw aanwezigheid op 8 oktober aan ons door te geven.

Uw aanmelding voor het PIV Congres blijft geldig U heeft zich eerder ingeschreven voor het PIV Congres, daarom verplaatsen wij uw inschrijving naar de nieuwe datum (28 mei 2021). U hoeft niets te doen en ontvangt te zijner tijd een nieuwe bevestiging van uw deelname.

Deelnemers die op 28 mei 2021 zijn verhinderd, kunnen zich te allen tijde kosteloos laten vervangen door een collega. Mocht u uw ticket niet binnen uw organisatie kunnen overdragen, dan kunt u uw deelname kosteloos annuleren tot drie weken voor het congres door het sturen van een mail aan klantenservice@kerckebosch.nl.

Mocht u op dit moment vragen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de Klantenservice van Kerckebosch per mail of telefonisch via nummer 030-698 42 22.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey