PIV-Stappenplan 8

Samenvatting:

Maken van persoonlijke werkaantekeningen als geheugensteun

LEIDEND: DE MEDISCH ADVISEUR 
Toelichting
– Door de medisch adviseur en anderen die bij de schaderegeling zijn betrokken; dit kan gedurende het gehele traject plaatsvinden;
– Persoonlijke aantekeningen van de medisch adviseur in het medisch dossier dienen apart te worden aangemerkt als “persoonlijk”;
– Zie onder 9, 13 en 14 voor de gang van zaken bij andere soorten interne notities. 
Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur 
– Art. 6.1.6 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (GVP);
– Zolang persoonlijke werkaantekeningen niet worden gedeeld met anderen, vallen zij buiten de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp, het zijn in dat geval volgens de Wbp geen persoonsgegevens).

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey