4e Lustrum Raasveld Expertise – Geslaagd jubileum event van Raasveld Expertise

Samenvatting:

Ter gelegenheid van haar 20-jarige bestaan organiseerde Raasveld Expertise uit Nijverdal op donderdag 14 november 2013 een symposium met als hoofdthema ‘Anders kijken’.

Anders kijken naar jezelf, naar de ander en naar processen (in de letselschade). In het inhoudelijke, maar zeker ook feestelijke en vrolijke programma werd door aantal sprekers de aftrap gegeven, waarbij allen een inkijk kregen in het menselijk brein. Daarna gingen de aanwezigen actief aan de slag met drie subthema’s, te weten: vertrouwen, samenwerken en kosten/baten.
In een zaal vol met ronde tafels ontstonden boeiende gesprekken, waarbij de meest interessante gedachten direct op de aanwezige tafellakens konden worden opgeschreven. ‘Vertrouwen’ bleek het sleutelwoord aan elke tafel. Hele revolutionaire ideeën tot en met praktische manieren werden met elkaar gedeeld. Op de laatste vraag van dagvoorzitter Rick Koster wat er met die tafellakens gaat gebeuren, antwoordden de heren Raasveld dat zij het als hun plicht zien al deze gedachten te bundelen en terug te geven aan de branche!

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey