PPS-Bulletin 2024-2

PPS-Bulletin 2024-2 is verschenen!

Lees verder →

Toolkit Contact Helpt

hulp bieden bij verwerking ongeval

Lees verder →

Beslisboom Procesgang Licht Letsel en Clearinghuis

Bekijk het bestand hier

Lees verder →
Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
Nieuwe regeling Buitengerechtelijke Kosten Letsel belangenbehartigers

Aansprakelijkheidsverzekeraars en NKL-belangenbehartigers hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe regeling voor Buitengerechtelijke Kosten (BKB). De nieuwe BKB-regeling met bijbehorende staffel gaat in op 1 juli 2024 en loopt door tot 1 januari 2027. De regeling heeft een bilateraal karakter. Dat betekent dat elke verzekeraar afzonderlijk bepaalt met welke belangenbehartiger de… Lees verder →

Jurisprudentie
Inschrijven voor college 2 van de collegereeks Actualiteiten Personenschade
 • Kennedy v.d. Laan, Verbond van Verzekeraars

Op 2 april vindt het tweede college Actualiteiten Personenschade plaats. Chris van Dijk bespreekt onder andere de volgende onderwerpen: sport- en spelsituaties, grensoverschrijdend gedrag en schending schadebeperkingsplicht. Mis deze kans niet om je kennis te vergroten! Wil je deelnemen? Meld je dan aan vóór maandag 1 april om 12.00 uur.… Lees verder →

Vaknieuws
Course Basis Verzekeringsrecht 2024 (UvA)
 • UvA, Verbond van Verzekeraars

Op 2 april start de populaire Course Basis Verzekeringsrecht van het Verbond en de UvA. Of je nou jurist bent of juist geen juridische functie hebt, met deze Course krijgt je in drie collegemiddagen de basisprincipes van het verzekeringsrecht mee. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van… Lees verder →

Vaknieuws
Rechtsbijstand: Actualiteiten, veranderend klantgedrag en impact AI op de rechtshulp
 • Verbond van Verzekeraars

Actualiteiten Rechtsbijstand en belangrijke thema’s voor de rechtshulppraktijk staan centraal in dit webinar. Naast de actualiteiten, aandacht voor twee voor de rechtshulp relevante thema’s: Veranderend klantgedrag en Artificial Intelligence. In één uur op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Mis het niet en meld je nu aan! Lees verder →

Vaknieuws
College 1 Duiding actuele Kifid-uitspraken verzekeringssector
 • Verbond van Verzekeraars

In het eerste college van deze reeks behandelen Frank ’t Hart en Christian Wulf (Hart Advocaten) 5 onderwerpen waaronder: bewijslastverdeling als schade niet vastgesteld kan worden; schending mededelingsplicht en consequenties bij afsluiten verzekering op naam van een partner; schade als een claimbehandeling onnodig lang duurt. Voor inschrijving en kosten lees… Lees verder →

Vaknieuws
Folder “Zo herstelt u het beste van nekklachten na een verkeersongeval”
 • VU

Gebaseerd op de wetenschappelijke literatuurstudie zijn ook de medische aanbevelingen vastgesteld voor een sneller herstel van nekklachten na een verkeersongeval. Om benadeelden eenvoudig te kunnen informeren hoe zij het beste kunnen herstellen van deze nekklachten, is vanuit de VU en UMCG - in afstemming met verschillende medisch adviseurs - de… Lees verder →

Vaknieuws
De nieuwe collegereeks Actualiteiten personenschade start op 6 februari!
 • Kennedy v.d. Laan, Verbond van Verzekeraars

De nieuwe collegereeks Actualiteiten Personenschade 2024 gaat op 6 februari van start! Ook dit jaar wordt in samenwerking met Kennedy van der Laan advocaten de collegereeks Actualiteiten Personenschade aangeboden. Tijdens het eerste college van deze nieuwe reeks behandelt Chris van Dijk van Kennedy van der Laan advocaten de volgende onderwerpen;… Lees verder →

Vaknieuws
Menselijke maat: een must!
 • Verbond van Verzekeraars

Hoe geef je vorm aan de ‘menselijke maat’? Hoe voorkom je dat een klant ‘van de band valt’ in onze geautomatiseerde processen en hoe ga je om met het risico van willekeur en precedentwerking? In het event ‘De menselijke maat: een must!’ komt dit en meer aan bod. Met een… Lees verder →

De nieuwe collegereeks Actualiteiten Personenschade 2024 gaat op 6 februari van start!
 • Kennedy v.d. Laan, Verbond van Verzekeraars

Ook dit jaar wordt in samenwerking met Kennedy van der Laan advocaten de collegereeks Actualiteiten Personenschade aangeboden. Tijdens het eerste college van deze nieuwe reeks behandelt Chris van Dijk van Kennedy van der Laan advocaten de volgende onderwerpen; 1. Gevaarzetting biggenrug, 2. Shockschade – ontwikkelingen in het strafrecht, 3. Het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Kort gedingprocedure leent zich niet voor nader toedrachtonderzoek
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2023:5116

In dit kort geding vordert eiser een voorschot op de schade die hij als gevolg van een verkeersongeval heeft geleden en zal lijden, alsmede veroordeling van de verzekeraar haar medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade. De verzekeraar overweegt echter de erkende aansprakelijkheid in te trekken naar aanleiding… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Toewijzing buitengerechtelijke kosten
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2023:6318

Verzoeker wil een verklaring voor recht dat er een aanvullend voorschot en buitengerechtelijke kosten moeten worden betaald. Het verzoek om een aanvullend voorschot wordt afgewezen, omdat niet voldoende is onderbouwd dat de schade hoger is dan de voorschotten die al betaald zijn. Ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten wordt het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Onvoldoende belang om over te gaan tot bewijslevering
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2023:6660

In deze zaak heeft de benadeelde een gemeente aansprakelijk gesteld voor de schade die hij lijdt als gevolg van een fietsongeval. De benadeelde stelt door een gebrekkige berm over de kop te zijn gegaan. Volgens de benadeelde is de gemeente aansprakelijk als wegbeheerder. De rechtbank concludeert in dit deelgeschil dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Feitelijke situatie benadeelde uitgangspunt voor beoordeling restverdiencapaciteit
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2023:6508

In deze zaak verschillen partijen van mening over het verlies aan verdienvermogen van benadeelde. De rechtbank is van oordeel dat voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van restverdiencapaciteit, moet worden gekeken naar de feitelijke situatie van benadeelde. In dit geval concludeert de rechtbank dat de woon-… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Zaak niet geschikt voor deelgeschil
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2023:11141

In dit deelgeschil is het verzoek aan de orde om voor recht te verklaren dat verweerder aansprakelijk is voor alle schade die verzoeker als gevolg van een verkeersongeval op 5 november 2021 heeft geleden en nog zal lijden. De rechtbank komt tot het oordeel dat de zaak niet geschikt is… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Eindvonnis na 8 tussenvonnissen, Euro Insurances aansprakelijk
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2022:6542

De rechtbank heeft in deze zaak eindvonnis gewezen na 8 eerdere tussenvonnissen. De rechtbank verklaart voor recht dat gedaagde aansprakelijk is voor de schade die eiser heeft geleden als gevolg van het hem op 6 maart 2008 overkomen verkeersongeval en veroordeelt gedaagde om aan eiser een bedrag van € 52.831,70… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad: Geen recht op inzage
 • ECLI:NL:HR:2023:1670

Deze procedure gaat over de vraag of een patiënt op grond van bepalingen uit afdeling 7.7.5 BW recht heeft op inzage in de bevindingen van een medisch adviseur (arts), die in opdracht van de aansprakelijkheidsverzekeraar van een ziekenhuis heeft beoordeeld of bij de behandeling van de patiënt een medische fout… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad: Beantwoording prejudiciële vragen medische gegevens
 • ECLI:NL:HR:2023:1682

In deze uitspraak geeft de Hoge Raad antwoord op twee vragen. Ten eerste gaat het om de vraag of de medische gegevens zonder toestemming en zelfs ondanks bezwaren van de patiënt mogen worden gedeeld met de jurist van het ziekenhuis of met de aansprakelijkheidsverzekeraar in het kader van de buitengerechtelijke… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Voormalige werkgever aansprakelijk voor PTSS door onvoldoende nazorg
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2023:10134

Appellant heeft als treinmachinist gewerkt. Na een aantal incidenten is hij volledig arbeidsongeschikt geraakt wegens PTSS. Appellant heeft zijn voormalige werkgever aansprakelijk gesteld op grond van artikel 7:658 BW. Anders dan de rechtbank, oordeelt het hof dat de voormalige werkgever in haar zorgplicht is tekortgeschoten. In dat kader overweegt het… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Gemeente aansprakelijk gesteld, hof acht deskundigenbericht noodzakelijk
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2023:3785

Het hof acht zich ten aanzien van de vraag hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is dat een fietser in aanraking komt met een biggenrug en daardoor ten val komt, nog onvoldoende voorgelicht. Het hof overweegt met betrekking tot deze punten een deskundigenbericht in te winnen. Ook… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Mesothelioom als gevolg van blootstelling aan asbest op de werkplek
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2023:3687

A. was in de periode 1989 tot en met 1996 werkzaam als verwarmingsmonteur. In maart 2019 is bij A. een asbestziekte, mesothelioom, geconstateerd. SVB stelt namens A. dat deze ziekte is ontstaan door asbestblootstelling ten gevolge van de door A. bij de werkgever verrichte werkzaamheden en heeft de werkgever aangesproken… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Ernstig oogletsel na mishandeling
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2023:5447

Eiser is tijdens het uitgaan mishandeld door gedaagde, waarbij eiser ernstig (oog)letsel heeft opgelopen. Gedaagde is onherroepelijk strafrechtelijk veroordeeld voor deze mishandeling. Eiser vordert in deze civiele procedure een vergoeding voor het restant van zijn schade. De rechtbank komt in dit tussenvonnis tot het oordeel dat gedaagde aansprakelijk is voor… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey