Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
Nieuwe regeling Buitengerechtelijke Kosten Letsel belangenbehartigers

Aansprakelijkheidsverzekeraars en NKL-belangenbehartigers hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe regeling voor Buitengerechtelijke Kosten (BKB). De nieuwe BKB-regeling met bijbehorende staffel gaat in op 1 juli 2024 en loopt door tot 1 januari 2027. De regeling heeft een bilateraal karakter. Dat betekent dat elke verzekeraar afzonderlijk bepaalt met welke belangenbehartiger de… Lees verder →

Jurisprudentie
RB: Voor BBH zonder specifieke opleiding, die niet is aangesloten bij een beroepsvereniging of keurmerk en niet is onderworpen aan toezicht is een hoger tarief dan € 80,- voor inhoudelijke werkzaamheden en € 50,- voor administratieve werkzaamheden niet redelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI-nummer: ECLI:NL:RBMNE:2023:5399

De Rechtbank Midden-Nederland heeft in drie deelgeschilprocedures uitspraken gedaan over het redelijke uurtarief van een ongereguleerde belangenbehartiger. De belangenbehartiger hanteert een uurtarief van € 185,- voor inhoudelijke werkzaamheden en € 80,- voor administratieve werkzaamheden. Volgens a.s.r. is dit uurtarief te hoog. Zij vindt € 80,- per uur een redelijk tarief… Lees verder →

Vaknieuws
Nieuwe regeling Buitengerechtelijke Kosten Letsel belangenbehartigers
 • Verbond van Verzekeraars

Aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe regeling voor Buitengerechtelijke Kosten (BKB). De nieuwe BKB-regeling en bijbehorende staffel gaan in op 1 september 2021 en lopen door tot 1 juli 2024. Wijzigingen: 1. Vergoedingen aan belangenbehartigers in kleinere/lichtere zaken zijn lager, maar juist hóger in het middel/zware segment.… Lees verder →

Vaknieuws
Tweede college van Chris van Dijk gaat over BGK, blokkeringsrecht en gemiste carrièrekansen. Inschrijven voor dit college kan nog!
 • Verbond van Verzekeraars

Op 11 mei 2021 vindt het tweede college plaats van de collegereeks Actualiteiten Personenschade. In dit college bespreekt Chris van Dijk o.a. de actuele ontwikkelingen inzake de BGK. Inschrijven voor dit college kan nog. Bij direct inschrijven voor de komende 4 colleges ontvangt je 10% korting op het totaalbedrag. Uiteraard… Lees verder →

Vaknieuws
Onderhandelingen over een nieuwe PIV Overeenkomst BGK en een nieuw Convenant BGK-L zijn nog in volle gang
 • Verbond van Verzekeraars

Zowel met de belangenbehartigers als met de rechtsbijstandsverzekeraars zijn de onderhandelingen over de nieuwe BGK convenanten nog niet afgerond. Hoewel de afloopdatum van beide convenanten reeds gepasseerd is, blijven beide convenanten gedurende de onderhandelingsperiode nog van toepassing. Zodra mogelijk berichten wij u nader. Lees verder →

Vaknieuws
BGK regelingen 2019
 • PIV

Het BGK-L convenant wordt voor 2019 ongewijzigd voortgezet, met uitzondering van een toevoeging voor de vergoeding van BGK met betrekking tot affectieschade. De onderhandelingen over de PIV-Overeenkomst BGK met de belangenbehartigers over deze vergoeding zijn nog gaande. De beide convenanten zullen zo spoedig mogelijk op deze pagina te vinden zijn. Lees verder →

Vaknieuws
Duidelijkheid over eigen bijdrage convenanten Wmo
 • PIV-bulletin
 • Linda Renders, Directeur Trivium advies

Aansluitend op het artikel ‘Eigen bijdrage terug door Wmo-convenant 2017’ in het PIV-bulletin van juni 2017, hebben VNG en Verbond van Verzekeraars de diverse onduidelijkheden over dit convenant aangescherpt. Daarmee wordt duidelijk wanneer de eigen bijdrage niet van toepassing is (convenant 2015-2016) en wanneer wel (convenant 2017). Verandert hiermee de… Lees verder →

Vaknieuws
AFSCHEID VAN HET PRIMAAT VAN VERHUIZEN?
 • PIV-bulletin
 • Matthijs Vermaat

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft sinds 1 januari 2015 de Wmo die uit 2007 stamde, vervangen. Veel is hetzelfde gebleven. Zo staat de compensatieplicht voor gemeenten nog steeds recht overeind. Maar er zijn ook zaken veranderd. Bijvoorbeeld het zogenoemde ‘primaat van de verhuizing’. Dit houdt in dat bij duurdere… Lees verder →

Vaknieuws
Eigen bijdrage terug door convenant Wet maatschappelijk ondersteuning 2017. Is een aanvraag Wmo nu nog zinvol bij letselschade?
 • PIV-bulletin
 • Linda Renders, Directeur Trivium advies

In 2015 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Verbond van Verzekeraars het convenant Wmo 2015-2016¹ gesloten over de afkoop van het regresrecht. Dit convenant was het sluitstuk van wetgeving om het verhaalsproces tussen gemeenten en verzekeraars te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Hiermee was ook de eigen bijdrage voor… Lees verder →

Vaknieuws
Nieuwe rekenmodule PIV BGK 2016
 • PIV

De PIV-overeenkomst BGK is zoals op 21-12-2015 meegedeeld tot stand gekomen. De tabel is basis geweest voor een vernieuwde rekenmodule BGK voor BBH per 2016 in een spreadsheet. U kunt deze spreadsheet downloaden in het menu rekenmodules. U treft deze aan in het item PIV BGK 2016 (BBH). Lees verder →

Jurisprudentie
RB: PIV-staffel biedt handvat voor beoordeling BGK, hoe meer de BGK boven PIV–staffel uitkomt, hoe meer eiser moet onderbouwen / bewijzen dat dit redelijk is
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2015:3120

Verzekeraar is met eiser een schadevergoeding van € 45.531,20 overeengekomen. De BGK maakten geen onderdeel uit van de vaststellingsovereenkomst. De verzekeraar heeft € 20.000 aan BGK betaald. Eiser vordert aan BGK een aanvullend bedrag van € 4.831,88, waarmee het bedrag aan BGK komt op totaal € 24.831,88. De kantonrechter is… Lees verder →

Vaknieuws
Normering is de normaalste zaak van de wereld … … dus waarom geen PIV-normering BGK (voor LSA-advocaten)?
 • PIV-bulletin
 • Mr. A.R.M. Berntsen & Mevrouw mr. K. Nijman Berntsen Mulder Advocaten

Het bestuur van de LSA is van mening dat advocaten die gebruik maken van de PIV-Overeenkomst buitengerechtelijke kosten (BGK) geen lid zouden kunnen zijn van de LSA. Het werd in de nieuwsbrief van juli nog maar eens fijntjes vermeld. Wij zijn juist van mening dat een PIV-Overeenkomst BGK duidelijk en… Lees verder →

Vaknieuws
Deelnemende belangenbehartigers per januari 2014

Deelnemende belangenbehartigersper 14 januari 2014 (14-01-01) Contactpersoon Postadres Tel./Fax E-mail ASA Legal Assist – Netherlands M. de Jong Postbus 15155200 BN Den Bosch +31 (73) 6847165+31 (73) 6847141 (F) marnix.dejong@dekra.com Berntsen Mulder Advocaten A.R.M. Berntsen Burgemeester Visserpark 13/152405 CP Alphen a/d Rijn +31 (172) 494345+31 (172) 424728 (F) g.berntsen@berntsenmulder.nl Berntsen… Lees verder →

Vaknieuws
Deelnemende verzekeraars per januari 2014

  Deelnemende verzekeraars per 14-05-26       Achmea Schadeverzekeringen Achmea Claims Organisatie:– Avéro–Apeldoorn ( Centraal Beheer)– FBTO–Tilburg ( Interpolis)– Levob– Leiden (v/h OVO)– Sterpolis InShared/HEMA Verzekeringen P.J.M. Houben T. Slager R. Kranenbarg TSA 09/032 – Postbus 901065000 LA Tilburg Postbus 4392300 AK  Leiden Dodeweg 63832 RD Leusden +31 (13)… Lees verder →

Vaknieuws
Toelichting op de PIV-staffel voor slachtoffers van een ongeval
 • PIV

Toelichting op de PIV-staffel voor slachtoffers van een ongeval   Inleiding De aansprakelijke verzekeraar in een letselschadezaak is wettelijk verplicht om de kosten van de benadeelde voor een door hem ingeschakelde belangenbehartiger (buitengerechtelijke kosten, afgekort: BGK) te vergoeden, voor zover deze kosten redelijk zijn. Over de redelijkheid van de kosten… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey