Nieuwe regeling Buitengerechtelijke Kosten Letsel belangenbehartigers

Samenvatting:

Aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe regeling voor Buitengerechtelijke Kosten (BKB). De nieuwe BKB-regeling en bijbehorende staffel gaan in op 1 september 2021 en lopen door tot 1 juli 2024. Wijzigingen: 1. Vergoedingen aan belangenbehartigers in kleinere/lichtere zaken zijn lager, maar juist hóger in het middel/zware segment. 2. Nieuw in de regeling is een variant van de Procesgang Licht Letsel (PLL) geïntroduceerd. De PLL geldt voor letselschadezaken waarin herstel binnen zes maanden plaatsvindt, met een maximum schadebedrag van 5.000 euro. Partijen hopen met de introductie van de PLL dat kleine schades soepeler en sneller worden afgewikkeld. Om praktische redenen is bepaald dat partijen, die al een lopende PIV-overeenkomst met elkaar hebben, per 1 september automatisch overgaan op de nieuwe overeenkomst. Tenzij men (bilateraal) aangeeft dat niet te willen.

Nieuwe regeling Buitengerechtelijke Kosten Letsel belangenbehartigers (verzekeraars.nl)

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey