De Procesgang Licht Letsel is geïntegreerd in de BGK-L, zie bijlage 2 van de regeling.

De BGK-L, deelnemerslijst, de kostentabel en de rekenmodule treft u hier aan.

Beslisboom Procesgang Licht Letsel en Clearinghuis Licht Letsel

Om partijen te ondersteunen voor het ‘oormerken’ van Procesgang Licht Letsel (PLL) en Clearinghuis Licht Letsel (CH-LL)-zaken is een beslisboom gemaakt. Deze beslisboom kan als hulpmiddel worden gebruikt en is niet limitatief. Voor het oormerken is het uitgangspunt PLL / CH-LL, tenzij. Bij twijfel wordt PLL / CH-LL gehanteerd. Wanneer het een GBL zaak betreft wordt dit altijd gemotiveerd.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey