Het PPS heeft het stappenplan van mei 2011 van de Projectgroep Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens vernieuwd.

Printbare versie van het stappenplan (doc), toelichting (doc).
Gerichte medische machtiging (Gerichte Medische Machtiging).
Medische volmacht (MedischeVolmacht_WIMP).
Piv-Bulletin 2013-5,  PIV-Stappenplan Medisch Traject , Mr. ir. J.P.M. Simons.

De stappen

Stap 1: Eerste telefonische contact met slachtoffer

Stap 2: Besluit: wel of niet starten medisch beoordelingstraject

Stap 3: Het vragen van medisch advies door de schadebehandelaar aan de medisch adviseur

Stap 4: Opstellen en versturen gerichte medische machtiging(en) of medische volmacht

Stap 5: Ontvangen getekende en van datum voorziene gerichte medische machtiging(en) of medische volmacht

Stap 6: Opvragen medische informatie bij behandelende sector

Stap 7: Ontvangen medische informatie uit behandelende sector

Stap 8: Maken van persoonlijke werkaantekeningen als geheugensteun

Stap 9: Maken en uitwisselen van interne notities

Stap 10: Opstellen medisch advies door de medisch adviseur ten behoeve van de schadebehandelaar<//a>

Stap 11: Toezenden medisch advies door de medisch adviseur aan de schadebehandelaar

Stap 12: Delen onderliggende medische stukken door medisch adviseur met de schadebehandelaar

Stap 13: Eventueel nader overleg tussen de schadebehandelaar en de medisch adviseur

Stap 14: Verwerken medisch advies door de schadebehandelaar in externe standpuntbepaling (de beslissing’)

Stap 15: Verstrekken medisch advies door de schadebehandelaar aan anderen binnen de schaderegeling

Stap 16: Eventueel: door de schadebehandelaar vragen van een of meerdere aanvullende (deel)adviezen aan de medisch adviseur gedurende medisch beoordelingstraject

Stap 17: Eventueel: door de medisch adviseur vragen van deeladvies of aanvullend advies aan externe deskundige over zaken die buiten zijn/haar deskundigheid liggen

Stap 18: Eventueel: starten van gezamenlijke medische expertise

Stap 19: Informatieverzoeken door derden

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey