Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
Prinses Laurentien van Oranje spreekt op het PPS Congres
 • Verbond van Verzekeraars

Prinses Laurentien van Oranje heeft toegezegd te komen spreken op het PPS Congres op 29 september in DeFabrique te Utrecht. Tijdens het jaarlijks PPS-congres laat zij haar licht schijnen over de betekenis van – zoals zij het zelf verwoordt – (gelijk)waardig herstel. Een vernieuwende aanpak voor het herstel en de… Lees verder →

Vaknieuws
Het PPS Congres 2023 komt eraan! Op 29 september bent u van harte welkom in de DeFabrique in Utrecht.
 • Verbond van Verzekeraars

Dit jaar is het thema: De blik vooruit Een beter letselschadeproces; een betere toekomst Een vlot, snel, rechtvaardig en herstelgericht letselschadeproces is essentieel. Daarom staat dit proces centraal tijdens het 21e PPS-congres. Twee ervaringsdeskundigen vertellen hun intrigerende verhaal: wat is voor hen belangrijk geweest in hun hersteltraject. Ook delen het Verbond… Lees verder →

Vaknieuws
Collegereeks Actualiteiten Personenschade – College 3
 • Kennedy v.d. Laan, Verbond van Verzekeraars

Op 20 juni 2023 verzorgt Chris van Dijk weer het Actualiteitencollege Personenschade. Tijdens het derde college van de reeks behandelt hij onder andere een aantal actuele onderwerpen, Whiplash en Klachtplicht. Inschrijven kan nog tot 19 juni - 10:00 uur. Lees verder →

Vaknieuws
Save the date; 21e PPS Congres vindt plaats op vrijdag 29 september 2023
 • Verbond van Verzekeraars

Het PPS Congres van Platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars vindt dit jaar plaats op vrijdag 29 september in DeFabrique in Utrecht. Noteer deze datum in uw agenda! Het programma is in voorbereiding. Zodra u zich kunt inschrijven, laten wij dat weten. Met vriendelijke groet, Platform Personenschade & Studiecentrum Kerckebosch Lees verder →

Vaknieuws
Nieuwe collegereeks Actualiteiten Personenschade start op 14 februari 2023. Schrijf je nu in!
 • Kennedy v.d. Laan, Verbond van Verzekeraars

Ook dit jaar organiseren wij samen met Kennedy Van der Laan Advocaten de Collegereeks Actualiteiten Personenschade, bestaande uit 5 colleges. Schrijf je nú in voor de hele reeks van vijf online sessies, waarin de belangrijkste uitspraken worden toegelicht met extra aandacht voor een actueel thema of nieuwe ontwikkeling. De collegereeks… Lees verder →

Vaknieuws
Infographic helpt letselschadeslachtoffers bij het aanvragen van een voorschot
 • Verbond van Verzekeraars

Om letselschadeslachtoffers te helpen bij het aanvragen van een voorschot, heeft het Verbond een infographic gemaakt. In vier stappen wordt uitgelegd welke weg slachtoffers moeten bewandelen om in aanmerking te komen voor een voorschot. De infographic maakt duidelijk welke informatie een verzekeraar nodig heeft om het slachtoffer een voorschot te… Lees verder →

Vaknieuws
Collegereeks Actualiteiten Personenschade 2023
 • Verbond van Verzekeraars

De nieuwe data van de succesvolle collegereeks voor 2023 zijn bekend! Het eerste college zal Petra Oskam actuele jurisprudentie op het gebied van personenschade bespreken. Schrijf je nú in voor de hele reeks van vijf online sessies, waarin de belangrijkste uitspraken worden toegelicht met extra aandacht voor een actueel thema… Lees verder →

Vaknieuws
Oproep: Neem deel aan Pilot werkafspraken Wmo met ASP
 • ASP, Verbond van Verzekeraars

De Pilot werkafspraken Wmo tussen het Verbond en Advocaten voor slachtoffers van personenschade (ASP) is erop gericht een slachtoffer met letsel snel en adequaat te helpen aan de juiste (doorlopende) voorzieningen. Teken nu in! Denk bijvoorbeeld aan hulp in de huishouding of aanpassingen in de woning. Dat kan via een… Lees verder →

Vaknieuws
Werkafspraken helpen letselschadeslachtoffer snel aan juiste voorzieningen
 • ASP, Verbond van Verzekeraars

Om hun leven na een ongeval voort te kunnen zetten, kan een letselschadeslachtoffer bijvoorbeeld hulp in huis nodig hebben, of een aangepast huis. Dat kan geregeld worden via een vergoeding van de aansprakelijkheidsverzekeraar of via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om het slachtoffer adequaat te helpen, heeft het Verbond samen… Lees verder →

Vaknieuws
Geen beroep op absolute verjaringstermijn asbestclaims door verzekeraars
 • Instituut Asbestslachtoffers, Verbond van Verzekeraars

Verzekeraars doen vanaf 21 oktober 2022 geen beroep meer op de absolute verjaringstermijn bij een claim van een asbestslachtoffer tegen een (oud) werkgever. Dit heeft het Verbond van Verzekeraars, samen met onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW en diverse vakbonden vandaag vastgelegd in het convenant Instituut Asbestslachtoffers. Hiermee wordt opnieuw een belangrijke… Lees verder →

Vaknieuws
Aftermovie PPS Congres 2022
 • Verbond van Verzekeraars

Naast de foto's en de presentaties van het PPS Congres 'Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...' is nu ook de aftermovie van het congres beschikbaar. Wil je nog even nagenieten? Kijk via onderstaande link de aftemovie. Noteer ook alvast de datum van editie 2023 in uw agenda: 29 september. Lees verder →

Vaknieuws
Terugblik PPS Congres 30 september 2022, foto’s en presentaties
 • Verbond van Verzekeraars

Op 30 september 2022 heeft het 20e PPS Congres plaatsgevonden bij de DeFabrique in Utrecht. Met 700 deelnemers hebben we naar de branche gekeken vanuit verschillende invalshoeken. Wat gaat goed en wat kan beter in de letselschadebehandeling? Waarmee is het slachtoffer van letselschade nóg beter geholpen? Via onderstaande link kan… Lees verder →

Vaknieuws
Verbond introduceert Smartengeldcalculator en Toolkit Contact Helpt voor letselschadeslachtoffers
 • Verbond van Verzekeraars

Meer houvast en regie over het schadebedrag én hulp bij het verwerken van het ongeval. “De Smartengeldcalculator voor licht letsel en de nieuwe Toolkit Contact Helpt zijn de eerste concrete stappen om te komen tot een vereenvoudigd systeem voor letselschadeafhandeling. Een systeem dat beter aansluit bij de behoefte van het… Lees verder →

Vaknieuws
Verbond ontwerpt Smartengeldcalculator
 • Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft een Smartengeldcalculator ontworpen. Daarmee kan op een eenvoudige manier worden berekend op hoeveel smartengeld een slachtoffer recht heeft. “De calculator moet zorgen voor meer duidelijkheid en minder discussie, zodat klanten met licht letsel krijgen waar ze recht op hebben en sneller geholpen worden. Dit sluit… Lees verder →

Vaknieuws
Verbond steunt het voorstel tot wettelijk tuchtrecht
 • Verbond van Verzekeraars

Het Verbond steunt het voorstel om tuchtrecht binnen de verzekeringsbranche wettelijk te verankeren. Dit blijkt uit de gepubliceerde reactie van het Verbond op het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2024. Naast zelfregulering, afspraken tussen verzekeraars om te zorgen voor de beste kwaliteit voor hun klanten, helpt tuchtrecht (over het gedrag van… Lees verder →

Vaknieuws
Meer affectieschade uitgekeerd in 2020
 • Verbond van Verzekeraars

In 2020 hebben verzekeraars zo’n tien miljoen euro aan affectieschade uitgekeerd, tegenover zes miljoen euro in 2019. In 2020 was het bedrag hoger door een toename in de gemiddelde schadelast. Uit een uitvraag van het Verbond van Verzekeraars onder zijn leden blijkt bovendien dat de afwikkeling snel en soepel verloopt. Lees verder →

Vaknieuws
Op 7 juni 2022 geeft Chris van Dijk het derde college van de Collegereeks Actualiteiten Personenschade. Inschrijven kan nog tot vrijdag 3 juni tot 12:00 uur!
 • Verbond van Verzekeraars

Tijdens het derde college van de Collegereeks Actualiteiten Personenschade behandelt Chris van Dijk onder andere de onderwerpen predispositie, voordeelstoerekening en het gebruik van medische gegevens bij een tuchtklacht. Belangrijke jurisprudentie: Hoge Raad 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:590 en Rb. Den Haag 14 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3960. Voor meer informatie over de collegereeks… Lees verder →

Vaknieuws
Schademiddag ‘Samen sterker’ een duurzame toekomst met kansen voor de Schademarkt
 • Verbond van Verzekeraars

De jaarlijkse Schademiddag is terug van weggeweest. Zorg dat je er (weer) bij bent; in één middag bij op actuele marktvraagstukken en de ontmoetingsplek voor schadeprofessionals. De samenleving staat voor grote uitdagingen. Klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder en de noodzaak om te verduurzamen is cruciaal. Er wordt een beroep gedaan op… Lees verder →

Vaknieuws
Op 12 april 2022 vindt het tweede Actualiteitencollege Personenschade plaats. Inschrijven kan nog!
 • Verbond van Verzekeraars

Tijdens het tweede college van de collegereeks Actualiteiten Personenschade behandelt Chris van Dijk de onderwerpen werkgeversaansprakelijkheid, grensoverschrijdend gedrag, BGK en de conclusie van Lindenbergh over shock- en affectieschade. Tijdens het college zal Chris onder andere de volgende uitspraken aan bod laten komen: Werkgeversaansprakelijkheid: Hof Den Haag 26 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2367… Lees verder →

Vaknieuws
Verbond: Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ van start
 • Verbond van Verzekeraars

De nieuwe Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ is officieel van start gegaan. Een groep bestaande uit wetenschappers, belangenbehartigers, advocaten, schade-experts en verzekeraars duikt het komende jaar in een actueel vraagstuk. De onderzoeksvraag luidt: ‘Wat zijn de mogelijkheden voor een vereenvoudigd stelsel voor het afwikkelen van letselschadezaken?’ Lees verder →

Vaknieuws
Verbond: Verzekeringsfraudeurs betalen ruim 3 miljoen euro terug
 • Verbond van Verzekeraars

SODA, de organisatie die namens verzekeraars schadevergoedingen verhaalt op fraudeurs, heeft begin 2022 de grens van 3 miljoen euro bereikt. Sinds de start van de ‘lik-op-stuk-aanpak’ in samenwerking met het Verbond in 2016 zijn bijna 5.000 zaken in behandeling genomen. Directeur Edward Schoneveld en accountmanager Atie Wisse over de unieke… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey