Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
Interview PIV-bestuursleden en directeur a.i. over integratie PIV en Verbond per 1-1-2020
 • PIV, PIV-bulletin
 • Peter van Steen

Op 1 januari 2020 integreert het PIV met het Verbond van Verzekeraars. Lees het interview met Etienne de Cooker (directeur Univé Schade, voorzitter van het PIV-bestuur), Karin Bos (directeur Schade Particulieren Achmea en bestuurslid van het PIV) lid van het PIV-bestuur) en Marco Speelmans (manager Personenschade en directeur ad interim… Lees verder →

Vaknieuws
Verzekeraars: ‘Tarieven buitengerechtelijke kosten letselschade moeten niet automatisch stijgen’
 • Assurantie Magazine, PIV

'Verzekeraars, letselschade-experts en belangenbehartigers zijn het nog niet eens over een nieuw convenant over de zogenaamde PIV-staffel. Hiermee wordt de hoogte vastgesteld van de buitengerechtelijke kosten in letselschadedossiers. De overeenkomst die inging in 2016 wordt daarom, net als vorig jaar, met een jaar verlengd. Volgens bestuurder Marco Speelmans van het… Lees verder →

Vaknieuws
Stichting PIV integreert met het Verbond van Verzekeraars
 • PIV, Verbond van Verzekeraars

Het Personenschade Instituut van Verzekeraars (stichting PIV) integreert per 1 januari 2020 met het Verbond van Verzekeraars. De activiteiten worden ondergebracht bij de sector Schadeverzekeringen van het Verbond onder coördinatie van een programmamanager. Beide partijen verwachten op deze manier de letselschadeagenda verder te kunnen professionaliseren en de slagvaardigheid te vergroten.… Lees verder →

Vaknieuws
Reactie op motie over letselschadevergoedingen – gebruikte cijfers door staatssecretaris zijn onjuist
 • Overheid overig, PIV

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op een motie over letselschadevergoedingen. Aanleiding hiervoor was de eerdere brief aan de staatssecretaris waarin een aantal partijen verzochten om de mogelijkheden hiervoor uit te zoeken. De staatsecretaris vindt aanvullend onderzoek nodig. Hij is daarom voornemens de kabinetsreactie op de… Lees verder →

Vaknieuws
BGK-Rekenmodule voor rechtsbijstandsverzekeraars aangepast
 • PIV, Verbond van Verzekeraars

Per 1 januari 2019 is het opslagpercentage voor rechtsbijstandsverzekeraars in het BGK -L convenant gewijzigd van 4 naar 3 procent. De rekenmodule op het PIV-Kennisnet is aangepast aan deze wijziging. Op het PIV-Kennisnet en op www.verzekeraars.nl staat ook de tabel met alle staffelbedragen die vanaf 1 januari 2019 gelden voor… Lees verder →

Vaknieuws
BGK regelingen 2019
 • PIV

Het BGK-L convenant wordt voor 2019 ongewijzigd voortgezet, met uitzondering van een toevoeging voor de vergoeding van BGK met betrekking tot affectieschade. De onderhandelingen over de PIV-Overeenkomst BGK met de belangenbehartigers over deze vergoeding zijn nog gaande. De beide convenanten zullen zo spoedig mogelijk op deze pagina te vinden zijn. Lees verder →

Vaknieuws
PIV Jaarverslag 2015: Herstel voorop!
 • PIV

In het Jaarverslag 2015 “Herstel voorop!” deelt scheidend PIV-directeur Theo Kremer zijn visie voor de toekomst van de letselschadebehandeling. Hij verwacht dat de (nabije) toekomst van de letselschadebehandeling er heel anders kan gaan uitzien. Door minder de focus te leggen op een ‘zak geld’ en meer oog te hebben voor… Lees verder →

PERSBERICHT: Koninklijke Onderscheiding voor Theo Kremer
 • PIV

Mr. F. Theo Kremer is op 24 mei 2016 bij zijn afscheid als directeur van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau. Kremer ontving de onderscheiding uit handen van Michel Bezuijen, Burgemeester van Rijswijk. Kremer kreeg de onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten… Lees verder →

Vaknieuws
Nieuwe rekenmodule PIV BGK 2016
 • PIV

De PIV-overeenkomst BGK is zoals op 21-12-2015 meegedeeld tot stand gekomen. De tabel is basis geweest voor een vernieuwde rekenmodule BGK voor BBH per 2016 in een spreadsheet. U kunt deze spreadsheet downloaden in het menu rekenmodules. U treft deze aan in het item PIV BGK 2016 (BBH). Lees verder →

PIV Jaarverslag 2014: Vertrouwen en Vernieuwing.
 • PIV
 • mr. F. Th. Kremer

Het jaar 2014 is een jaar waarin het nieuwe wetsvoorstel omtrent zorg- en affectieschade de gemoederen aardig heeft weten te roeren. In het eerste hoofdstuk van het jaarverslag leest u alles over deze ontwikkeling en de inbreng van het PIV. Graag tonen wij u ook wat wij voor pilots en… Lees verder →

Vaknieuws
18 juni: Herstelplaza – samen op zoek naar herstelgerichte oplossingen
 • PIV
 • M. Volker

Op 18 juni a.s zal het middagsymposium “Herstelplaza”plaats vinden in het Stadhuis van Gouda. Dit middagsymposium staat geheel in het teken van het herstel van het slachtoffer. Initiatiefnemers van het congres zijn: De Herstelcoach, Metzorg en Totaal Support. Aan het congres wordt medewerking verleend door het PIV en de Vrije… Lees verder →

2
Vooraankondiging: 18 juni 2015 “HerstelPlaza”
 • PIV

Op 18 juni 2015 wordt in Stadhuys Gouda van 13:00 tot 18:00 uur een bijzonder symposium gecombineerd met een bijzondere en 10e PIV-Letselplaza! Herstelgerelateerde dienstverlening staat op dit moment volop in de belangstelling. Op het LSA Symposion en de PIV Jaarconferentie in 2015 werd eveneens veel aandacht besteed aan het… Lees verder →

2
Licht Letsel Regeling PIV-NLE: stand van zaken
 • PIV
 • M. Volker

Op 1 januari 2015 is de Licht Letsel Regeling tussen bij het PIV aangesloten verzekeraars en belangenbehartigers vanuit de NLE van start gegaan. Kern van de regeling is dat de belangenbehartiger (in zaken tot € 5000,-) de schade regelt en de verzekeraar deze regeling volgt. Partijen sluiten op basis van… Lees verder →

2
PIV Giraffe 2015 voor Jessica Laumen
 • PIV

De PIV Giraffe, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die ‘zijn nek uitsteekt’, is dit jaar g naar Jessica Laumen gegaan. Zij heeft zich als initiatiefneemster en voorzitter van de Denktank Overlijdensschade ingezet voor een eenvoudigere berekening van overlijdensschade. Zij kreeg de award uit handen van PIV-directeur… Lees verder →

2
Nominaties PIV Giraffe 2015
 • PIV

Op 27 maart vindt voor de zevende keer de uitreiking plaats van PIV Letselschade Award (de PIV Giraffe). Deze blijk van waardering is bedoeld voor de persoon of instelling die zich op bijzondere wijze voor het vak van behandeling van personenschade heeft ingezet en zo ‘de nek heeft uitgestoken’. Het… Lees verder →

2
Wie verdient de PIV Giraffe 2015?
 • PIV

Op de PIV Jaarconferentie op 27 maart 2015 wordt voor de zevende keer de PIV Letselschade Award (ofwel de PIV Giraffe) uitgereikt aan een persoon of organisatie die 'zijn nek heeft uitgestoken' voor de letselschadebranche. Vorig jaar ging de giraffe naar Vanessa van der Does-Goedkoop – Delta Lloyd - voor… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey