Reactie op motie over letselschadevergoedingen – gebruikte cijfers door staatssecretaris zijn onjuist

Samenvatting:

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op een motie over letselschadevergoedingen. Aanleiding hiervoor was de eerdere brief aan de staatssecretaris waarin een aantal partijen verzochten om de mogelijkheden hiervoor uit te zoeken. De staatsecretaris vindt aanvullend onderzoek nodig. Hij is daarom voornemens de kabinetsreactie op de motie tegelijk met de resultaten van het onderzoek op Prinsjesdag 2019 aan de Kamer te sturen. In de brief aan de Kamer is helaas een fout geslopen.
Het PIV heeft samen met het Verbond van Verzekeraars dit direct gesignaleerd. In de tabel wordt uitgegaan van jaarlijks bijna 16 duizend letselschadeslachtoffers, waar het Verbond richting het ministerie heeft aangegeven dat dit er meer dan 78 duizend zijn, een factor 5 hoger dus. Hier is iets misgegaan, waardoor ook de berekeningen rondom het budgettaire kosten niet kloppen. Inmiddels is vanuit het Verbond van Verzekeraars actie ondernomen om te zorgen dat de juiste cijfers worden gebruikt. Het ministerie zal dit snel willen rechtzetten richting de Kamer. Waarschijnlijk gebeurt dit vandaag al.

link naar document

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey