PERSBERICHT: Koninklijke Onderscheiding voor Theo Kremer

Samenvatting:

Mr. F. Theo Kremer is op 24 mei 2016 bij zijn afscheid als directeur van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau. Kremer ontving de onderscheiding uit handen van Michel Bezuijen, Burgemeester van Rijswijk. Kremer kreeg de onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten ter verbetering van de letselschaderegeling. Hij is vanaf de oprichting in 1998 directeur geweest van het PIV en hij heeft het PIV – van niets- laten uitgroeien tot een bepalend instituut, dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de verbetering van de letselschaderegeling. Naast zijn bijzondere verdiensten voor de letselschaderegeling heeft Kremer deze onderscheiding ook te danken aan zijn werk in diverse vrijwilligersfuncties.

PERSBERICHT

Koninklijke Onderscheiding voor Theo Kremer                                                                   

Den Haag, 25 mei 2016

Mr. F. Theo Kremer is op 24 mei 2016 bij zijn afscheid als directeur van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) door de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau. Kremer ontving de onderscheiding uit handen van Michel Bezuijen, Burgemeester van Rijswijk.

Kremer kreeg de onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten ter verbetering van de letselschaderegeling. Hij is vanaf de oprichting in 1998 directeur geweest van het PIV en hij heeft het PIV – van niets – laten uitgroeien tot een bepalend instituut, dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de verbetering van de letselschaderegeling.

Kremer signaleerde in een vroeg stadium ontwikkelingen en zorgde ervoor dat wettelijk aansprakelijkheidsverzekeraars gezamenlijk op zoek gingen naar oplossingen. Hij zocht op zijn eigen bijzondere wijze altijd de dialoog, ook over gevoelig liggende onderwerpen, en slaagde er vaak in de verschillende partijen bij elkaar te brengen. Hij had hierbij altijd oog voor de belangen van de diverse partijen en respecteerde de mening van de ander. Kremer stond open voor vernieuwing en had hierbij een initiërende en stimulerende rol; onder zijn leiding kwamen tal van initiatieven tot leven.

Kremer heeft een belangrijke rol gespeeld bij de professionalisering van verzekeraars in de letselschade. Zo speelde hij een grote rol bij de totstandkoming van de Gedragscode Behandeling Letselschade en wist hij een goede stap te zetten om de discussie met belangenbehartigers over buitengerechtelijke kosten te verminderen door het introduceren van een genormeerde vergoeding (de zogenaamde PIV-staffel). Hij geloofde sterk in dat contact tussen de veroorzaker van een ongeval belangrijk is en stimuleerde onderzoek hiernaar. Ook is hij een pleitbezorger voor de directe verzekering, waarbij een slachtoffer zijn eigen verzekeraar kan kiezen, de aansprakelijkheid geen rol speelt bij de schadevergoeding en de verzekeraar sneller in contact kan komen. 

Naast zijn bijzondere verdiensten voor de letselschaderegeling heeft Kremer deze onderscheiding ook te danken aan zijn werk in diverse vrijwilligersfuncties. Zo was c.q. is hij lid van het College van Beheer en het College van Kerkrentmeesters Rijswijk (ZH); bestuurslid van de Vrienden van het Residentie Orkest en voorzitter van het College van Afgevaardigden van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte.

Informatie: Monique Volker, M.Volker@verzekeraars.nl, Rachel Dielen, R.Dielen@verzekeraars.nl, 070-3338873, www.stichtingpiv.nl

  • n.v.t.

  • Bron: PIV
  • folder PIV

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey