Vooraankondiging: 18 juni 2015 “HerstelPlaza”

Samenvatting:

Op 18 juni 2015 wordt in Stadhuys Gouda van 13:00 tot 18:00 uur een bijzonder symposium gecombineerd met een bijzondere en 10e PIV-Letselplaza! Herstelgerelateerde dienstverlening staat op dit moment volop in de belangstelling. Op het LSA Symposion en de PIV Jaarconferentie in 2015 werd eveneens veel aandacht besteed aan het grote belang van het herstel van het slachtoffer. Tijdens deze inspirerende middag wordt u bijgepraat over de verschillen in de diverse vormen van hersteldienstverlening en kunt u nader kennis maken met bedrijven en organisaties die zich hebben toegelegd op het herstel van het slachtoffer. Het symposium is een initiatief van MetZorg (onderdeel van Raasveld Expertise, TotaalSupport, HumanCare en de Herstelcoach (onderdeel van het ExpertiseBureau) in samenwerking met de VU Amsterdam en het PIV.

HerstelPlaza: samen op zoek naar herstelgerichte oplossingen

Op 18 juni 2015 wordt van 13:00 tot 18:00 uur een bijzonder symposium gecombineerd met een bijzondere en 10e PIV-Letselplaza!

Herstel Voorop!
Herstel-gerelateerde dienstverlening staat volop in de belangstelling. Op zowel het LSA Symposion als de PIV Jaarconferentie in 2015 werd al veel aandacht besteed aan het grote belang van het herstel van het slachtoffer.
Partijen vinden het echter vaak moeilijk te bepalen bij welke hersteldienstverlening de betrokkene het meeste baat heeft.
Tijdens deze inspirerende middag wordt u bijgepraat over verschillen in en diverse vormen van hersteldienstverlening en kunt u nader kennis maken met bedrijven en organisaties die zich hebben toegelegd op het herstel van het slachtoffer. Ook kunt u vrijblijvend advies vragen.

PIV-Letselplaza
Daarnaast vindt voor de 10e keer de PIV-Letselplaza plaats, waar verzekeraars en belangenbehartigers elkaar in een informele sfeer kunnen ontmoeten én dossiers met elkaar bespreken.
Omdat de middag in het teken van herstel staat, is het vooral een goed moment om dossiers te bespreken waarin een herstelgerichte interventie een oplossing kan bieden.

Zowel de locatie als het programma worden later bekend gemaakt.

Het symposium is een initiatief van MetZorg (onderdeel van Raasveld Expertise); TotaalSupport HumanCare; en De Herstelcoach (onderdeel van Het ExpertiseBureau), in samenwerking met de VU Amsterdam en het PIV.

Kosten: Deelname kost € 129, excl. btw).
Deelnemers, die tijdens de PIV-Letselplaza één of meerdere dossiers met elkaar of met een hersteldienstverlener bespreken, hebben gratis entree.
Aanmelding: Informatie over aanmelding van belangenbehartigers, medisch adviseurs en medewerkers van verzekeraars volgt later.
Studiecentrum Kerckebosch zal de organisatie van de dag op zich nemen.

Hersteldienst verlenende bedrijven kunnen informatie over deelname inwinnen bij Han Raasveld, han.raasveld@raasveldexpertise.nl, +31 (06) 53481667.

  • 2

  • Bron: PIV
  • folder PIV

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey