Toelichting op de PIV-staffel voor slachtoffers van een ongeval

Samenvatting:

Toelichting op de PIV-staffel voor slachtoffers van een ongeval   Inleiding De aansprakelijke verzekeraar in een letselschadezaak is wettelijk verplicht om de kosten van de benadeelde voor een door hem ingeschakelde belangenbehartiger (buitengerechtelijke kosten, afgekort: BGK) te vergoeden, voor zover deze kosten redelijk zijn. Over de redelijkheid van de kosten ontstaat vaak discussie. Om een […]

Toelichting op de PIV-staffel voor slachtoffers van een ongeval

 

Inleiding

De aansprakelijke verzekeraar in een letselschadezaak is wettelijk verplicht om de kosten van de benadeelde voor een door hem ingeschakelde belangenbehartiger (buitengerechtelijke kosten, afgekort: BGK) te vergoeden, voor zover deze kosten redelijk zijn.

Over de redelijkheid van de kosten ontstaat vaak discussie. Om een einde te maken aan de discussies is de PIV-overeenkomst BGK en de PIV-staffel opgesteld. De PIV-staffel is een lijst waarin is af te lezen welk bedrag aan BGK de verzekeraar aan de belangenbehartiger voor diens inspanningen moet betalen. De hoogte van het bedrag aan BGK hangt af van de hoogte van het schadebedrag.

 

Hoe werkt de PIV-staffel?  

Uit onderzoek in een groot aantal letselschadedossiers is gebleken dat er een zekere relatie bestaat tussen de hoogte van het schadebedrag en de hoogte van de betaalde BGK. In het algemeen geldt: hoe hoger het schadebedrag, hoe meer werkzaamheden de belangenbehartiger moet verrichten en hoe hoger diens kosten zijn.

Op basis van deze onderzoeksgegevens is de PIV-staffel samengesteld. Aan de hand van het schadebedrag is vastgesteld wat –gemiddeld genomen- een redelijke vergoeding is.

Maar elke letselschadezaak is anders. Dat betekent dat het zo kan zijn dat de belangenbehartiger in de ene zaak eigenlijk te veel krijgt voor de werkzaamheden die hij heeft verricht en in de andere zaak te weinig. Gemiddeld genomen over meerdere zaken komen de  vergoedingen correct uit.

In de PIV-overeenkomst is ook vastgelegd dat de belangenbehartiger geen extra kosten bij de benadeelde in rekening mag brengen als hij in een bepaalde zaak te weinig krijgt.

Naast het bedrag van de PIV-staffel worden de kosten van medische onderzoeken, letselschadeberekeningen enz vergoed door de verzekeraar. De afrekening  van de BGK op basis van de staffel vindt plaats tegelijk met de eindafwikkeling van de letselschade.

 

Wat is het voordeel van de PIV-staffel?

Het voordeel voor de benadeelde, de belangenbehartiger en de verzekeraar is dat gedurende het schaderegelingstraject er geen –voor iedereen vervelende – discussie meer is over de hoogte van de BGK. Alle aandacht kan zo uitgaan naar de behandeling van de schade van de benadeelde zelf, om wie het uiteindelijk allemaal gaat.

De benadeelde heeft daarnaast de zekerheid dat hij zelf geen kosten hoeft te betalen (behalve eventueel in het geval er sprake is van eigen schuld), omdat in de PIV-overeenkomst BGK is opgenomen dat de belangenbehartiger geen kosten bij de benadeelde zelf in rekening brengt.   

 

Wie doen er mee?

De meeste verzekeraars en een groot aantal belangenbehartigers hebben met elkaar afgesproken om de buitengerechtelijke kosten te vergoeden op basis van de PIV-staffel

Alle deelnemers aan PIV-overeenkomst BGK zijn op www.stichtingpiv.nl terug te vinden.

 

 

 

 

  • Vaknieuws

  • Bron: PIV
  • folder BGK BBH, PIV

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey