Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Rechtbank: Eindvonnis na 8 tussenvonnissen, Euro Insurances aansprakelijk
  • Rechtbank Noord-Holland
  • ECLI:NL:RBNHO:2022:6542

De rechtbank heeft in deze zaak eindvonnis gewezen na 8 eerdere tussenvonnissen. De rechtbank verklaart voor recht dat gedaagde aansprakelijk is voor de schade die eiser heeft geleden als gevolg van het hem op 6 maart 2008 overkomen verkeersongeval en veroordeelt gedaagde om aan eiser een bedrag van € 52.831,70… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank: Ernstig oogletsel na mishandeling
  • Rechtbank Oost-Brabant
  • ECLI:NL:RBOBR:2023:5447

Eiser is tijdens het uitgaan mishandeld door gedaagde, waarbij eiser ernstig (oog)letsel heeft opgelopen. Gedaagde is onherroepelijk strafrechtelijk veroordeeld voor deze mishandeling. Eiser vordert in deze civiele procedure een vergoeding voor het restant van zijn schade. De rechtbank komt in dit tussenvonnis tot het oordeel dat gedaagde aansprakelijk is voor… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey