Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
25 jaar DLR: verbinden, vertrouwen, versneld vooruit!
 • Letselschade Raad

“25 jaar DLR: Verbinden - vertrouwen - versneld vooruit”, de titel van de 12e editie van De Letselschade Raadsdag, zegt het al: het accent deze dag ligt op hoe wij door verbinding en in vertrouwen met elkaar de letselschaderegeling vooruit kunnen brengen en daarmee de kwaliteit van de het letselschaderegelingsproces… Lees verder →

Vaknieuws
Stichting toetsing verzekeraars (Stv) toegevoegd aan auditpool van het NKL
 • Letselschade Raad

De Letselschade Raad en de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) hebben vandaag een overeenkomst van opdracht getekend. Dit betekent dat Stv nu ook audits kan uitvoeren voor organisaties die het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) hebben of willen hebben. Het NKL bestaat sinds 1 januari 2021 en is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners… Lees verder →

Indexering letselschade richtlijnen 2023
 • Letselschade Raad

Jaarlijks wordt beoordeeld of de normbedragen uit de richtlijnen van De Letselschade Raad moeten worden geïndexeerd. Voor 2023 zijn alle richtlijnen geïndexeerd. De methodiek van de indexatie treft u aan op de website van de letselschade raad. https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/Analyse-Indexering-Letselschade-Richtlijnen-2023-v-def-1.pdf Lees verder →

INFOWIJZER HERSTELGERICHTE DIENSTVERLENING
 • Letselschade Raad

Op 4 oktober jl. vond de laatste vergadering van de werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening plaats. Sinds de oprichting van deze werkgroep in 2015 hebben de leden zich ten doel gesteld de beroepsgroep verder te professionaliseren. Als onderdeel daarvan heeft de werkgroep in 2019 het document ‘Casuïstiek Herstelgerichte Dienstverlening’ uitgebracht. Recent is… Lees verder →

Jurisprudentie
RB: Letselschade door mishandeling. Beoordeling verschillende schadeposten zoal smartengeld, huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid.
 • Letselschade Raad, Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2022:

De kantonrechter heeft eerder geoordeeld dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het onrechtmatig handelen jegens eiseres. Geschil over de omvang van de schadevergoeding. Medische kosten; Eiseres vordert de kosten van de GGZ-psycholoog als gevolg van de gedragingen. Het behandeltraject is als gevolg van het incident ingezet. De kosten van eiseres… Lees verder →

Vaknieuws
De Letselschade Raad wijzigt reglementen en auditcyclus Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)
 • Letselschade Raad, Stichting Keurmerk Letselschade

De auditcyclus van het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL), en daarvoor het Register Letselschade, bestond uit een driejaarlijkse bezoekaudit en een online self assessment in de tussenliggende jaren. De driejaarlijkse bezoekaudit blijft bestaan, maar het self assessment wordt vervangen door een tussentijdse toets in de vorm van een onderhoudsgesprek Anders dan… Lees verder →

Vaknieuws
Eisen voor Nationaal Keurmerk Letselschade per 1-1-2022 aangescherpt
 • Letselschade Raad, Stichting Keurmerk Letselschade

De Letselschade Raad heeft de reglementen van Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) met ingang van 1 januari 2022 aangescherpt. De aanpassingen betreffen o.a.: 1. Een van de basisvereisten voor belangenbehartigers was dat 1 op de 3 medewerkers die letselschadezaken behandelt, lid van ofwel het NIVRE ofwel de LSA is. Juist vanwege… Lees verder →

Vaknieuws
De Letselschade Richtlijnen van 2022 aangepast
 • Letselschade Raad

De Letselschade Richtlijnen van 2022 zijn gepubliceerd op de site van De letselschade Raad. De belangrijkste wijziging is dat kilometervergoeding is verhoogd van € 0,26 naar € 0,30. Ook is de vergoeding voor studievertraging verhoogd. De meeste richtlijnen blijven ongewijzigd. Lees verder →

Vaknieuws
Prof Albert Verheij vervangt prof Siewert Lindenbergh in Kamer Langlopende Letselzaken
 • Letselschade Raad

De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) heeft haar eerste succesvolle zittingen achter de rug. Mede door zijn benoeming tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft Siewert Lindenbergh zijn positie ter beschikking moeten stellen en heeft het bestuur van De Letselschade Raad prof. mr.dr. Albert Verheij, hoogleraar privaatrecht aan de… Lees verder →

Vaknieuws
Verzekeraars verheugd over komst Kamer Langlopende Letselschadezaken
 • Letselschade Raad, Verbond van Verzekeraars

De Letselschade Raad stelt in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming en naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van de Universiteit van Utrecht een onafhankelijke Kamer Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) in. De Kamer LLZ biedt laagdrempelige en snelle geschiloplossing bij langlopende letselschadezaken. Het Verbond van Verzekeraars is dan… Lees verder →

Vaknieuws
De Letselschade Raad geeft informatie over het Nationaal Keurmerk Letselschade
 • Letselschade Raad

Op 4 januari 2021 lanceerde De Letselschade Raad het Nationaal Keurmerk Letselschade. Het NKL vervangt het Register Letselschade en wordt toegekend aan de hand van vastgestelde normen waaraan organisaties moeten voldoen. Een 3-jaars auditcyclus is ontwikkeld om de kwaliteit van dienstverlening te toetsen, te behouden en daar waar mogelijk te… Lees verder →

Vaknieuws
Concept-versie Financiële Paragraaf Zorgschade gepubliceerd voor externe consultatie
 • Letselschade Raad

Gedurende de afgelopen jaren is er door een behoorlijk aantal letselschadeprofessionals hard gewerkt aan de Financiële Paragraaf, als onderdeel van de Handreiking Zorgschade. De Letselschade Raad heeft laten weten dat inmiddels de fase van externe consultatie is aangebroken.“Omdat wij uw feedback graag ontvangen op de tekst en denkrichtingen van de… Lees verder →

Vaknieuws
Leidraad Afwikkeling Beroepsziekten met stappenplan op site De Letselschade Raad
 • Letselschade Raad

Op 28 november 2020 presenteerde De Letselschade Raad de Leidraad Afwikkeling Beroepsziekten. Deze Leidraad is nu ook terug te vinden op de site van De Letselschade Raad. De leidraad heeft als doel de praktijk van claimbehandeling te verbeteren, door samenwerking te stimuleren en te stroomlijnen tussen partijen die professioneel bij… Lees verder →

Vaknieuws
***Livestream Langlopende letselschadezaken – presentatie van onderzoeker dr. Rianka Rijnhout
 • Letselschade Raad, Verbond van Verzekeraars

Op 8 oktober heeft vanuit het Verbond van Verzekeraars de Livestream Langlopende letselschadezaken plaatsgevonden. Onderzoeker dr. Rianka Rijnhout - Universitair hoofddocent aansprakelijkheidsrecht en instituties voor conflictoplossing aan de Universiteit Utrecht - besprak tijdens de livestream de onderzoeksuitkomsten van het Utrechtse onderzoek naar kenmerken van langlopende letselschadezaken. Hierbij treft u haar… Lees verder →

Vaknieuws
De Letselschaderaad: Rapport onderzoek Langlopende Letselschadezaken gereed
 • Letselschade Raad

De afwikkeling van letselschadezaken kan lang duren. De oorzaken daarvan zijn echter heel divers. Er is niet één schuldige aan te wijzen. Alle betrokkenen bij de afwikkeling van letselschadezaken dragen bij aan de lange duur van veel letselschadezaken. Dit is de conclusie van het onderzoek dat de Universiteit Utrecht uitvoerde… Lees verder →

Vaknieuws
Jaarverslag De Letselschade Raad 2018-2019 ‘Kaf en Koren’ gepubliceerd
 • Letselschade Raad

De afgelopen twee jaar zijn de reglementen voor vijf beroepsgroepen gereedgekomen, is de startnotitie voor herstelgerichte dienstverlening tot stand gekomen en is de aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’ uitgebracht. Tijdens de Raadsdag werd het Nationaal Keurmerk Letselschade aangekondigd, waarmee men het Kaf van het koren wil gaan scheiden. Lees verder →

Vaknieuws
De Letselschade Raad ontwikkelt Nationaal Keurmerk Letselschade
 • Letselschade Raad

De Letselschade Raad bouwt momenteel het bestaande Register Letselschade uit tot het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Met de komst van dit Keurmerk kunnen slachtoffers erop vertrouwen dat op één overzichtelijke locatie alle bonafide partijen staan geregistreerd, die belangen van mensen met letsel op integere en deskundige wijze behartigen. Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey