Jaarverslag De Letselschade Raad 2018-2019 ‘Kaf en Koren’ gepubliceerd

Samenvatting:

De afgelopen twee jaar zijn de reglementen voor vijf beroepsgroepen gereedgekomen, is de startnotitie voor herstelgerichte dienstverlening tot stand gekomen en is de aanbeveling ‘Werken met één medisch adviseur’ uitgebracht. Tijdens de Raadsdag werd het Nationaal Keurmerk Letselschade aangekondigd, waarmee men het Kaf van het koren wil gaan scheiden.

Jaarverslag De Letselschade Raad 2018-2019  ‘Kaf en Koren’

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey