Verzekeraars verheugd over komst Kamer Langlopende Letselschadezaken

Samenvatting:

De Letselschade Raad stelt in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming en naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van de Universiteit van Utrecht een onafhankelijke Kamer Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) in. De Kamer LLZ biedt laagdrempelige en snelle geschiloplossing bij langlopende letselschadezaken. Het Verbond van Verzekeraars is dan ook zeer verheugd over deze belangrijke stap voorwaarts voor letselslachtoffers.
Het Verbond van Verzekeraars pleitte eerder al voor het oprichten van een onafhankelijke Kamer om langlopende letselschadezaken versneld af te handelen. Algemeen directeur van het Verbond, Richard Weurding: “We zijn zeer verheugd over deze eerste stap. Deze commissie van onafhankelijke experts kan de knoop doorhakken in zaken die lang lopen en waar nu nog discussie is over de schadeomvang.” Weurding vervolgt: “In het ideale stelsel zijn er nauwelijks langlopende letselschades meer. Om de bestaande hoeveelheid langlopende dossiers te reduceren, moest er een tijdelijke oplossing komen. Een stelselwijziging moet er uiteindelijk voor zorgen dat langlopende letselschades in de toekomst zo min mogelijk voorkomen.”

Oproep voor het aanmelden bij de Kamer LLZ

De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken roept betrokkenen op zich samen met de wederpartij te melden voor een versnelde afwikkeling van een langlopende letselschadezaak. Het oordeel dat de Kamer LLZ velt is bindend voor beide partijen.

Ter verduidelijking meldt de Letselschade Raad dat de aansprakelijke verzekeraar en letselschade advocaat of belangenbehartiger, zich alleen na wederzijdse instemming kunnen melden voor geschilbeslechting door de Kamer LLZ. Aanmeldingen ontvangt de Kamer LLZ graag op: KamerLLZ@deletselschaderaad.nl.

Drie procent van 60.000 letselschadezaken

In drie procent van de circa 60.000 letselschadezaken per jaar blijkt het moeilijk om binnen een afzienbare termijn tot een oplossing te komen. Door de langere doorlooptijd van deze zaken hopen deze zich op. Het wetenschappelijke onderzoek verricht door de Universiteit Utrecht richtte zich daarom speciaal op deze groep letselschadeslachtoffers.

Eerlijk, transparant en snel

Behalve de oprichting van de nieuwe Kamer LLZ pleit het Verbond voor het eerlijker, transparanter en sneller afhandelen van letselschadezaken door deze te normeren. Dat betekent (onder meer) dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Zo ontstaat duidelijkheid en voorspelbaarheid. Dat is van groot belang voor slachtoffers. Hiervoor is een wetswijziging nodig die deze manier van schadeafhandeling regelt. Prof. dr. Michael Faure (METRO) heeft, op verzoek van het Verbond, internationaal rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar Europese best practices bij de afhandeling van letselschades.

link naar bericht

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey