INFOWIJZER HERSTELGERICHTE DIENSTVERLENING

Samenvatting:

Op 4 oktober jl. vond de laatste vergadering van de werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening plaats.
Sinds de oprichting van deze werkgroep in 2015 hebben de leden zich ten doel gesteld de beroepsgroep verder te professionaliseren. Als onderdeel daarvan heeft de werkgroep in 2019 het document ‘Casuïstiek Herstelgerichte Dienstverlening’ uitgebracht.
Recent is nu als eindproduct de ‘Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening’ uitgebracht: Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening
Met deze Infowijzer is getracht inzicht te geven in de diverse disciplines in de herstelgerichte dienstverlening die kunnen worden toegepast bij de verschillende typen slachtoffers.

De Infowijzer kan worden gedownload (zie link), maar ook in gedrukte vorm worden verkregen, door een mail te sturen naar info@deletselschaderaad.nl.

De werkzaamheden van de werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening zullen worden voortgezet door de op te richten Vereniging Herstelgerichte Dienstverlening, waarmee zij een volwaardige plek in de letselschadesector krijgen.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey