Eisen voor Nationaal Keurmerk Letselschade per 1-1-2022 aangescherpt

Samenvatting:

De Letselschade Raad heeft de reglementen van Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) met ingang van 1 januari 2022 aangescherpt. De aanpassingen betreffen o.a.: 1. Een van de basisvereisten voor belangenbehartigers was dat 1 op de 3 medewerkers die letselschadezaken behandelt, lid van ofwel het NIVRE ofwel de LSA is. Juist vanwege het strenge bewaken van die kwaliteit en ervaring, zal deze eis worden aangescherpt naar een 1 op 2 eis. Keurmerkhouders krijgen tot uiterlijk 1-1-2023 de tijd om aan de aangescherpte eisen te voldoen. 2. Er worden specifiekere eisen gesteld (o.a. door het benoemen van termijnen) aan de praktijkuitoefening van een keurmerkhouder. 3. Er is onderdeel over ‘houding en gedrag’ toegevoegd. Binnenkort zullen de aangepaste reglementen en de leidraad op de website worden geplaatst.

Per 1-1-2022 zijn de NKL reglementen op een paar punten aangescherpt – De Letselschade Raad

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey