Oproep deelname aan de Pilot Herstelbemiddeling van De Letselschade Raad

Samenvatting:

Aan alle leden van het Platform van De Letselschade Raad en de achterban.
Werk mee en meld je aan bij de pilot Herstelbemiddeling!
Stuur een e-mail aan: info@deletselschaderaad.nl.
Aanleiding
In 2020 verscheen het rapport van de Universiteit van Utrecht over de kenmerken van langlopende letselschadezaken. In reactie daarop heeft de Minister voor Rechtsbescherming De Letselschade Raad gevraagd uitvoering te geven aan de geformuleerde aanbevelingen.
Eén van de maatregelen betreft het inzetten van ‘herstelbemiddeling’ in letselschadezaken.
Om de inzet van herstelbemiddeling te stimuleren en daarvan te leren, heeft De Letselschade Raad een pilot ingesteld.
Herstelbemiddeling helpt in letselschadezaken! Lees verder voor meer informatie.

Link naar bericht van DLR

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey