Aon: ‘Zelfrijdende auto dwingt verzekeraars tot nieuw verdienmodel’

Samenvatting:

Met de komst van de zelfrijdende auto zullen verzekeraars op zoek moeten gaan naar een nieuw verdienmodel. Ook zal het aansprakelijkheidsvraagstuk flinke gevolgen hebben voor bestaande verzekeringsproducten. Dat concludeert Aon in zijn onderzoeksrapport ‘Aansprakelijkheidsrisico’s en verzekerbaarheid zelfrijdende auto’s’.

Aon: ‘Zelfrijdende auto dwingt verzekeraars tot nieuw verdienmodel’Aon: ‘Zelfrijdende auto dwingt verzekeraars tot nieuw verdienmodel’ Met de komst van de zelfrijdende auto zullen verzekeraars op zoek moeten gaan naar een nieuw verdienmodel. Ook zal het aansprakelijkheidsvraagstuk flinke gevolgen hebben voor bestaande verzekeringsproducten. Dat concludeert Aon in zijn onderzoeksrapport ‘Aansprakelijkheidsrisico’s en verzekerbaarheid zelfrijdende auto’s’.
Aon voerde de analyse uit in samenwerking met onder andere het ministerie van Infrastructuur en Milieu, RDW, verzekeraars en de leasebranche. De verwachting is dat het aantal verkeersongevallen op termijn drastisch daalt doordat voertuigsoftware steeds meer rijfuncties van bestuurders overneemt. Als gevolg hiervan daalt naar verwachting ook het aantal schades met 90% en daarmee de premie-inkomsten voor verzekeraars, voorspelt Aon.
Wie is er aansprakelijk?
Een ander belangrijk vraagstuk omtrent de zelfrijdende auto is de aansprakelijkheid. “In een volledig zelfrijdende auto is de bestuurder passagier geworden,” zegt Evert-Jeen van der Meer, Industry Director bij Aon Risk Solutions. “De vraag is dan wie er aansprakelijk is bij een ongeluk: de passagier, de autofabrikant, de softwareleverancier of de wegbeheerder.”

Juist om deze reden vindt Delta Lloyd dat de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) op de korte termijn moet worden aangepast. “De bestuurder wordt passagier waardoor de aansprakelijkheid zou moeten verschuiven. Maar ziet de wetgever dat ook al zo? Het is daarom belangrijk dat de huidige wetgeving zo snel mogelijk wordt aangepast zodat hier duidelijkheid over komt. Dit zou in Europees verband moeten plaatsvinden via een nieuwe Europese WAM-richtlijn. De volledig zelfrijdende auto is er weliswaar nog niet, maar ook nu al nemen auto’s steeds meer functies over van de bestuurder”, René Kruijs, directeur Zakelijk Schadebedrijf Delta Lloyd. Volgens Aon zal de jurisprudentie moeten uitwijzen op wie de schade wordt verhaald maar het verwacht de WAM een rol zal behouden als bescherming van het slachtoffer.
Rijassistentiefuncties
Een andere conclusie van het rapport is dat het risicoprofiel van een auto voor een verzekeraar ongemerkt ingrijpend kan veranderen. Bijvoorbeeld door een software-update op afstand waardoor een auto ineens nieuwe rijassistentiefuncties krijgt. Verzekeraars zullen volgens Aon daarom niet alleen een flexibel acceptatiebeleid moeten hanteren, het vraagt ook om aanpassingen van de polis.

Nieuwe marktkansen De verschuiving van de aansprakelijkheid van de bestuurder naar de fabrikant en de leverancier biedt verzekeraars nieuwe marktkansen, concludeert Aon. De risico’s op een terugroeping van een product door fabrikanten nemen toe door de complexiteit van hard- en software. Naar verwachting zullen voertuigen op termijn niet alleen met elkaar communiceren, maar ook met de infrastructuur. In dat geval zou de wegbeheerder volgens Aon ook een potentiële nieuwe klant voor een verzekeraar kunnen zijn. Dan is er nog niet eens gesproken over de cyberrisico’s die verzekeraars kunnen dekken.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey