AssurantieMagazine: PIV: afwikkeling letselschade kent opwaartse beweging

Samenvatting:

De afwikkeling van letselschaden kreeg in 2011 veel belangstelling vanuit politiek en belangenorganisaties. Theo Kremer, directeur PIV, stelt in het jaarverslag dat het dieptepunt is bereikt. “Dankzij nieuwe initiatieven in 2012 zal het steeds beter gaan met de afwikkeling van letselschaden.”

Volledig artikel in AssurantieMagazine van 9 juni 2012: 

PIV: afwikkeling letselschade kent opwaartse beweging

 

De afwikkeling van letselschaden kreeg in 2011 veel belangstelling vanuit politiek en belangenorganisaties. Theo Kremer, directeur Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV), stelt in het jaarverslag dat het dieptepunt is bereikt.

"Dankzij nieuwe initiatieven in 2012 zal het steeds beter gaan met de afwikkeling van letselschaden." Aanleiding voor alle commotie vormde het kritische onderzoek van de Stichting De Ombudsman naar de afhandeling van letselschaden. Ondanks de in 2006 ingevoerde Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is 80% van de slachtoffers met blijvend letsel meer dan drie jaar bezig om schade vergoed te krijgen. "De gedragscode wordt niet nageleefd", zo luidde de conclusie van de stichting. Kremer is vooral te spreken over het feit dat tijdens de rondetafelconferentie over dit onderwerp, gehouden door de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, unaniem werd besloten om de GBL niet wettelijk te verankeren. "Alle aanwezigen verklaarden dat er de laatste jaren veel winst is geboeid: op het gebied van de afwikkeling letselschaden en dat de gedragscode daaraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Het PIV is enorm verheugd over deze vaststelling vanwege de grote betrokkenheid bij het tot stand komen van de GBL", aldus Kremer, die ook een negatieve vaststelling niet uit de weg gaat. "Wij ervaren ook dat nog niet alle partijen de naleving van de GBL even serieus nemen. Een wettelijke verankering zou dat wellicht kunnen veranderen. Toch heeft het PIV voldoende vertrouwen in de zelfregulering door partijen. Wij zien de positieve trend dat er aan de kant van zowel verzekeraars als belangenbehartigers keurmerken zijn of gaan ontstaan, waaraan toch een behoorlijke drempel verbonden is. Ook de eind 2012 verwachte tweede versie van de GBL zal er aan bijdragen dat de geest en de strekking van deze code nog beter wordt nageleefd."

Op dit moment werkt PIV  aan een aanbeveling die moet voorkomen dat een zaak ten onrechte te lang loopt. Hierbij speelt volgens Kremer het zogenaamde ‘vierogenprincipe’ een belangrijke rol. Dit houdt in dat het slachtoffer na een bepaalde periode recht heeft op interventie door een derde, wanneer hij van mening is dat zijn zaak niet goed loopt. Mediation lijkt dan de beste oplossing, zo stelt Kremer, in combinatie met een betere informatieverstrekking van verzekeraars aan slachtoffers, ook wanneer het slachtoffer door een belangenbehartiger vertegenwoordigd wordt. Dat moet in de loop van 2012 leiden tot een steeds beter gestroomlijnde afwikkeling van letselschaden.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey