Beantwoording Kamervragen: geen signalen dat verzekeraars letselslachtoffers doorverwijzen naar Wmo

Samenvatting:

N.a.v. Kamervragen antwoordt Staatssecretaris van Ooijen namens de minister voor Rechtsbescherming: “Sinds de beantwoording van de vorige Kamervragen over dit onderwerp hebben mij geen signalen bereikt dat letselschadeslachtoffers in recente zaken oplopen tegen verzekeraars die dwingend doorverwijzen naar gemeenten.” De staatssecretaris meldt verder dat er regulier overleg plaats vindt tussen de VNG en het Verbond. “De VNG en het Verbond hebben daarbij onder andere met elkaar gesproken over het regresrecht. Er is op dit moment geen voornemen om een nieuw convenant te sluiten. Wel roept het Verbond gemeenten op om, indien bekend is dat een regrescliënt Wmo-voorzieningen gaat gebruiken, direct een claim bij de schadeverzekeraar in te dienen door middel van het model schadeformulier. Dat formulier staat op de website van de VNG. Voorts is het Verbond in overleg met de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) om betere werkafspraken te maken.“

Beantwoording Kamervragen

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey