Beantwoording Kamervragen over afschuiven uitbetalingen letselschade door verzekeraars aan gemeenten

Samenvatting:

Minister Jonge van Volksgezondheid heeft Kamervragen van de Kamerleden Van Nispen, Hijink en Leijten (SP) over het verwijzen van letselschadeslachtoffers naar de WMO door verzekeraars. Aanleiding voor de Kamervragen was een onderzoek van RTL4. De minister antwoordt dat het doorverwijzen van slachtoffers niet in overeenstemming is met het recht. De verzekeraar kan een slachtoffer wel wijzen op specifieke mogelijkheden die de WMO biedt. In de praktijk heeft het slachtoffer de vrijheid om te kiezen tussen gemeente en verzekeraar. Het slachtoffer kan zo zelf beoordelen welke ondersteuning voor hem het beste is. De minister onderschrijft voorts het belang van de Handreiking Zorgschade. De Handreiking ziet alleen op gevallen van letsel met uitzonderlijk ernstige en langdurige gevolgen. De Handreiking Zorgschade stelt daarentegen het belang van het slachtoffer bij een voortvarende en zorgvuldige schade-afhandeling centraal.

Beantwoording Kamervragen over afschuiven uitbetalingen letselschade door verzekeraars aan gemeenten (pdf)

Beantwoording Kamervragen over afschuiven uitbetalingen letselschade door verzekeraars aan gemeenten

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey