Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Vrouw en Turks, dus lagere vergoeding’

Samenvatting:

Minister Asscher van SZW beantwoordt Kamervragen van lid Heerma (CDA) n.a.v. een vonnis, waarbij de rechter ervan uitging dat een Turks meisje zonder ongeval tijdelijk gestopt zou zijn met werken. De minister antwoordt dat de vraag hoe de concrete omstandigheden van het geval bij het berekenen van het verlies aan verdienvermogen dienen te worden gewogen aan de rechter is. Het komt op de redelijke verwachtingen omtrent toekomstige ontwikkelingen. Steeds meer vrouwen blijven evenveel uren werken na de geboorte van het eerste kind, 10% stopt met werken en 35 % vermindert het aantal arbeidsuren, tegen 5% van de mannen. Statistische gegevens kunnen volgens de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) worden gebruikt om tegemoet te komen aan de noodzaak voor een concrete schadeberekening.


Beantwoording Kamervragen van het lid Heerma (CDA) over het bericht ‘Vrouw en Turks, dus lagere vergoeding’ en ‘Familie: Rechter uit de jaren ’50’

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey