Blog Mathijs Vermaat: Samenwerken in plaats van afschuiven bij letselschade: Wmo & regresrecht

Samenvatting:

N.a.v. de recente uitzending van RTL waarin werd gesteld dat verzekeraars letselschadeslachtoffers van het kastje naar de muur sturen, hebben advocaat Mathijs Vermaat, Linda Renders en Erwin Audenaerde een blog geschreven over de rolverdeling tussen gemeenten, verzekeraars en de burger. Zij schetsten het belang van de regierol van de gemeente in vooral de complexere schadegevallen. “Het is dan verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium contact te zoeken met de gemeente. In Wmo termen: een melding doen. Vervolgens kunnen alle betrokken partijen met elkaar om de tafel gaan zitten en bespreken hoe het voorliggende schadegeval het beste op kan worden gelost. Daarna kunnen afspraken worden gemaakt over de kosten die daarvoor moeten worden gemaakt en kunnen gemeenten zo mogelijk het regres uitvoeren op de verzekeraar. Het grote voordeel hierbij is dat het slachtoffer wordt ontzorgd.”

Samenwerken in plaats van afschuiven bij letselschade: Wmo & regresrecht

  • Vaknieuws

  • Zorg en sociaal web
  • Matthijs Vermaat, Erwin Audenaerde en Linda Renders
  • folder Internet

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey