Bronnen

Vacatures

Vaknieuws
Duidelijkheid over eigen bijdrage convenanten Wmo
  • PIV-bulletin
  • Linda Renders, Directeur Trivium advies

Aansluitend op het artikel ‘Eigen bijdrage terug door Wmo-convenant 2017’ in het PIV-bulletin van juni 2017, hebben VNG en Verbond van Verzekeraars de diverse onduidelijkheden over dit convenant aangescherpt. Daarmee wordt duidelijk wanneer de eigen bijdrage niet van toepassing is (convenant 2015-2016) en wanneer wel (convenant 2017). Verandert hiermee de… Lees verder →

Vaknieuws
AFSCHEID VAN HET PRIMAAT VAN VERHUIZEN?
  • PIV-bulletin
  • Matthijs Vermaat

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft sinds 1 januari 2015 de Wmo die uit 2007 stamde, vervangen. Veel is hetzelfde gebleven. Zo staat de compensatieplicht voor gemeenten nog steeds recht overeind. Maar er zijn ook zaken veranderd. Bijvoorbeeld het zogenoemde ‘primaat van de verhuizing’. Dit houdt in dat bij duurdere… Lees verder →

Vaknieuws
Eigen bijdrage terug door convenant Wet maatschappelijk ondersteuning 2017. Is een aanvraag Wmo nu nog zinvol bij letselschade?
  • PIV-bulletin
  • Linda Renders, Directeur Trivium advies

In 2015 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Verbond van Verzekeraars het convenant Wmo 2015-2016¹ gesloten over de afkoop van het regresrecht. Dit convenant was het sluitstuk van wetgeving om het verhaalsproces tussen gemeenten en verzekeraars te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Hiermee was ook de eigen bijdrage voor… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey