Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
HR: aan vormvereisten van een mediationreglement en –overeenkomst moet zijn voldaan
  • ECLI:NL:HR:2013:2049

De mediationovereenkomst brengt mee dat eventuele in het kader van de mediation gemaakte afspraken niet bindend zijn, tenzij is voldaan aan de daaraan in de mediation overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen vereisten. Dit strookt met het niet verplichtende en vrijblijvende karakter van de mediation, dat meebrengt dat partijen van door hen gedane… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: zonder bepaling van het forum geen forumkeuze vlg. art. 108 Rv
  • Rechtbank Amsterdam
  • ECLI:NL:RBAMS:2016:230

In de overeenkomst is bedongen dat een "nader te bepalen rechter" bij uitsluiting bevoegd is. Dit beding wijst geen rechter aan voor de kennisneming van het geschil en bepaalt niet welke rechter bevoegd is, of hoe dat moet worden bepaald. Het beding is geen forumkeuzebeding zoals bedoeld in artikel 108… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey