Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Gerecht: Schade dient gespecificeerd te worden en informatie is nodig over medische toestand
  • Gerecht Aruba
  • ECLI:NL:OGEAA:2018:678

Het geschil betreft de omvang van de door eiser geleden schade, waaronder kosten voor medische behandelingen. Het Gerecht heeft behoefte aan een duidelijke schade-opstelling, anders dan een “matrix”. Eiser dient een opstelling van zijn schade te maken, uitgesplitst naar schadesoort. Hij dient ook duidelijkheid te geven over de aanwending van… Lees verder →

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey