KNMG: Handreiking inzagerecht nabestaanden

Samenvatting:

De nieuwe Handreiking Inzage in medische dossiers door nabestaanden gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. De handreiking is een samenwerking van de KNMG en Patiëntenfederatie Nederland. Er is een uitgave voor hulpverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden, met bijbehorende, handige stroomschema’s.

KNMG: Handreiking inzagerecht nabestaanden

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey