Leergang Middelzwaar Letsel: Nog enkele inschrijvingen nodig voor de start in september 2012

Samenvatting:

Er zijn nog enkele inschrijvingen nodig om op 11 september 2012 de Leergang Middelzwaar Letsel weer van start te laten gaan. Deze leergang staat open voor schadebehandelaren en schaderegelaars bij verzekeraars en belangenbehartigers. De leergang heeft vier modules met in totaal 12 lesdagen verspreid over de maanden september/april. Inhoudelijke dagen en vaardighedentrainingen wisselen elkaar af.

In september 2012 gaan wij weer van start met de Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel. Prijs is excl. kosten kennistoets ad € 250 & praktijktoets ad € 650.

Waarom deze leergang volgen?
Als professional in de personenschadepraktijk dient u altijd een redelijke, reële en optimale schaderegeling voor ogen te hebben. Hoe zorgt u er voor dat u dit doel bereikt?

Samen met de beroepsgroep is ten behoeve van de leergang een beroepscompetentieprofiel opgesteld. Hierin is weergegeven welke resultaten u als behandelaar van personenschade dient te behalen om bovenstaand doel te bereiken en hoe u deze resultaten het beste kunt behalen. U dient daartoe in ieder geval beschikken over de juiste kennis, de juiste vaardigheden en de juiste houding. In een woord kan dit worden samengevat in de term kerncompetentie. Gedurende de leergang kunt u zich verder ontwikkelen op de in profiel benoemde (kern)competenties scenario denken, luisteren, analyse, oordeelsvorming, empathie en doortastendheid.

Deze competenties moet u aldus in uw werk beheersen om uw vak succesvol te kunnen uitoefenen. Kennis, vaardigheden en houdingsaspecten worden dan ook binnen de leergang geïntegreerd. De dagelijkse werkzaamheden vormen daarbij de rode draad in deze leergang. De leergang biedt daarmee een zeer praktische koppeling tussen uw praktijk en uw leerproces.

Omdat de leergang het gehele schaderegelingstraject bestrijkt en deze voor veel specialismen binnen de schaderegeling grote overeenkomsten kent, treffen professionals uit verschillende disciplines elkaar in de leergang. Deelnemers leren niet alleen van de deskundige en betrokken docenten, maar zeker ook van elkaar hetgeen de schaderegeling zal bevorderen.

Leerdoelen
Hiervoor is uiteengezet dat de leergang is gebaseerd op een beroepscompetentieprofiel. In dit profiel zijn vier resultaatsgebieden opgenomen, te weten:
-Dossier- en agendabeheer
-Informatiebeheer
-Beoordeling
-Regeling
Onder ieder resultaatsgebied is uiteengezet welke resultaten behaald moeten worden en welke competenties daarbij van belang zijn.

De resultaten vermelden WAT je moet bereiken en de competenties/gedragsindicatoren HOE je dat het beste kunt bereiken.
De leergang bestaat uit vier modules. Aan iedere module is een van de vier resultaatsgebieden gekoppeld, waarbij de leerdoelen uit het beroepscompetentieprofiel zijn afgeleid. Na het volgen van de leergang bent u dan ook in staat om een personenschadezaak efficiënt, effectief en optimaal te regelen. Het GEHELE schaderegelingsproces wordt met u doorgenomen.

Leerproces
Aan het begin van de leergang staat u stil bij de vraag aan welke competenties u in het bijzonder wilt gaan werken. Vervolgens zult u op verschillende momenten tijdens de leergang stil staan bij de vraag of u op die competenties een ontwikkeling doormaakt. Om dat proces te vergemakkelijken is in de leergang gekozen voor de ervaringsleer. Uw leerproces ziet er dan ook als volgt uit: u probeert uit in de praktijk, u kijkt goed naar de resultaten, analyseert hoe die resultaten tot stand zijn gekomen en beslist over hoe u het de volgende keer (nog) beter gaat doen. U wordt daarin geholpen door een mentor uit uw eigen organisatie, de basisdocent, de docenten, de trainers en uw medecursisten. Door deze reflectiemomenten bent u in staat uw eigen ontwikkeling te volgen en waar nodig bij te sturen.

Vooropleiding en instapniveau
U hebt minimaal HBO-denkniveau en de opleiding Licht Letsel van NIBE-SVV succesvol afgesloten. In ieder geval hebt u op dat niveau aanwezige kennis en 1 jaar ervaring op het gebied van het behandelen van middelzwaar letsel. De OSR Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel is voor alle professionals die zich bezighouden met de behandeling van personenschadezaken en die zich hierin verder wil bekwamen (schadebehandelaren, -regelaren en belangenbehartigers.

Overige informatie
Deze leergang is door OSR ontwikkeld op initiatief van Stichting PIV (Personenschade Instituut van Verzekeraars). De leergang wordt opgezet en geactualiseerd in samenwerking met vertegenwoordigers van alle belangrijke marktpartijen (o.a. NIVRE, PIV, (rechtsbijstand) verzekeraars, NIS, de Letselschaderaad).

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey