Makkelijker vergoeding voor massaschade

Samenvatting:

Bij massaschade kan de rechter een schadevergoedingsovereenkomst algemeen verbindend verklaren. De Kamer steunt het wetsvoorstel van minister Opstelten (Justitie) om de wet die dit regelt efficiënter te maken.

Een woekerpolis. Een schadelijk borstimplantaat. Mensen die door een product van een bedrijf in de problemen zijn gekomen, verenigen zich soms in een belangenbehartigingsorganisatie. Als zo’n organisatie een schadevergoedingsovereenkomst met het bedrijf sluit, mag de rechter die overeenkomst geldig verklaren voor alle gedupeerden. De minister maakt de wet waarin dit is geregeld efficiënter. "Samen je recht halen is je goed recht", vindt Mei Li Vos (PvdA). En volgens CDA’er Oskam worden de belangen van rechtzoekenden met de wetswijziging beter bewaakt.

Onwil
Het uitgangspunt van de wet is vrijwilligheid. Wat gebeurt er als een bedrijf dat schade heeft veroorzaakt, niet bereid is om mee te werken aan een schikking?, wil De Wit (SP) weten. Ook Oskam vraagt zich af of "de onderhandelingsbereidheid wel voldoende wordt aangemoedigd". Opstelten wijst erop dat een bedrijf dat niet wil onderhandelen over massaschade, te maken krijgt met dure individuele procedures. Ook de dreiging van reputatieschade acht hij een aansporing voor bedrijven om wel over een massaschadevergoeding te onderhandelen.

Claimcultuur
Van Oosten (VVD) vraagt zich af hoe wordt voorkomen dat er "een ongewenste claimcultuur" ontstaat van partijen die voor zichzelf opkomen in plaats van voor de belangen van de getroffen consument. Zijn er veel claimstichtingen die niet voldoen aan de gedragscode?, vraagt PVV’er Bontes. Aan claimstichtingen worden met het voorstel strengere eisen gesteld, reageert Opstelten. Een register van erkende claimstichtingen lijkt hem op termijn een goed idee.

Leidend
Een schikking met een bedrijf wordt lastiger naarmate er meer claimstichtingen actief zijn. Van Oosten vraagt zich af of het wenselijk is dat de rechter in zulke gevallen één leidende partij aanwijst die namens alle anderen procedeert. De minister wijst erop dat gelijksoortige zaken al kunnen worden samengevoegd. Aan het voorstel om één leidende partij aan te wijzen zitten volgens hem "haken en ogen". Zo is onduidelijk op grond waarvan de rechter die keuze moet maken. Ook is het de vraag of er dan een beroepsmogelijkheid moet komen voor partijen die worden gepasseerd.

De Kamer stemt op 19 maart over het wetsvoorstel.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey