Meer slachtoffers onder oudere fietsers

Samenvatting:

Het aantal verkeersslachtoffers onder fietsende ouderen neemt toe. Van de omgekomen fietsers is vooral het aandeel 80-plussers flink toegenomen: van 12% in 2000 tot 27% in 2019. 60-plussers vormen bijna driekwart (72%) van het totaal aantal fietsdoden. Van de ongeveer 13.900 ernstig gewonde fietsers in 2018 was bijna een derde 70 jaar of ouder. Dit staat in het SWOV-rapport Naar meer veiligheid voor oudere fietsers; Ongevallen, omstandigheden en mogelijke oplossingen.

Meer slachtoffers onder oudere fietsers

  • Vaknieuws

  • Bron: SWOV
  • folder Fietser, SWOV

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey