Nieuw Register Letselschade voor verwijzen naar belangenbehartigers voor verkeersslachtoffers en nabestaanden

Samenvatting:

Vanaf nu verwijzen we bij de vraag naar belangenbehartigers voor slachtoffers van verkeersongevallen naar het nieuwe ‘Register Letselschade’ van De Letselschade Raad en naar advocaten die zijn aangesloten bij beroepsverenigingen LSA of ASP. Het Register Letselschade is ontstaan door een fusie van Stichting Keurmerk Letselschade en De Letselschade Raad.

Slachtofferhulp Nederland verwees verkeersslachtoffers en nabestaanden vóór de fusie naar rechtshulpverleners die in het bezit waren van het Keurmerk Letselschade of aangesloten waren bij advocaten-beroepsverenigingen LSA of ASP.

Verwijzen naar belangenbehartigers bij verkeersongevallen

Vanaf heden verwijzen we voor het vinden van een belangenbehartiger bij verkeersongevallen naar het Register Letselschade en naar advocaten die aangesloten zijn bij de beroepsverenigingen LSA of ASP.  In het Register Letselschade kan worden gezocht op postcode of plaatsnaam. Daarnaast kunnen slachtoffers en nabestaanden kiezen voor een letselschadeadvocaat, een letselschade-expert of een schaderegelingsbureau voor slachtoffers.

Technisch probleem

De website van het Register Letselschade is wegens een technische probleem alleen volledig te raadplegen via Google Chrome. Er wordt hard gewerkt om dit probleem op te lossen zodat het register ook volledig kan worden geraadpleegd via Internet Explorer.

Voorgeschiedenis

De Stichting Keurmerk Letselschade is per 1 januari 2017 door middel van fusie opgegaan in De Letselschade Raad. Door een samenvoeging van de bestaande Registers GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) en GOMA (Gedragscode Medische Incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) van De Letselschade Raad en het Keurmerk Letselschade is per 1 januari jl. één overkoepelend kwaliteitsstelsel voor professionele letselschade dienstverleners ontstaan. Dit nieuwe ‘Register Letselschade’ vervangt de drie bovengenoemde registers.

N.B. De Letselschade Raad is zelf géén belangenbehartiger en behandelt geen inhoudelijke vragen over (individuele) letselschadezaken.

Link naar bericht

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey