Nieuw wetsvoorstel vergoeding zorgkosten en affectieschade

Samenvatting:

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) wil de vergoeding van schade als gevolg van letsel en overlijden verruimen. Zo kunnen slachtoffers een ruimere vergoeding van de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding krijgen als naasten deze zorgtaken op zich nemen. De huidige regeling is beperkt en vergoedt alleen de kosten tot het bedrag dat men kwijt zou zijn als professionele hulp wordt ingeschakeld. Verder komt er een vergoeding van affectieschade voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel en voor nabestaanden van slachtoffers die zijn overleden. Dit staat in een wetsvoorstel dat op 28 mei 2014 voor advies naar verschillende instanties (waaronder het Verbond/PIV) is gestuurd.

Voor het wetsvoorstel klik hier.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey