Nieuwsbrief Inzicht, Slachtoffer-veroorzakercontact: de behoefte blijkt groot

Samenvatting:

Een verkeersongeval brengt vaak ingrijpende gevolgen met zich mee. Voor slachtoffers, maar ook voor veroorzakers. De documentaire van Frans Bromet laat de verhalen van vijf veroorzakers van een ernstig verkeersongeval zien. De gevolgen zijn groot; zo ook de behoefte aan contact. Slachtoffer in Beeld bemiddelt in het contact tussen slachtoffers en veroorzakers. Steeds vaker brengt zij hen via herstelbemiddeling met elkaar in contact. In de benadering van beide groepen is vanwege de gevoeligheid rondom het contact zorgvuldigheid nodig. Het is van belang om het proces te laten begeleiden door een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar. Bemiddeling via Slachtoffer in Beeld kan op initiatief van alle betrokkenen plaatsvinden, is altijd vertrouwelijk en vrijwillig en er zijn geen kosten aan verbonden.
In 2014 meldde Slachtofferhulp Nederland ruim 125 zaken aan bij Slachtoffer in Beeld waarin het slachtoffer of de nabestaande(n) van een verkeersongeval in contact wilde(n) komen met de veroorzaker. Steeds vaker beseffen mensen dat het contact bijdraagt aan de verwerking en willen zij onder begeleiding van een bemiddelaar dit contact tot stand brengen.

Link naar nieuwsbrief

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey