Ook voor oude vergoedingen geldt de inkomenstoets eigen bijdrage AWBZ

Samenvatting:

In antwoord op kamervragen over de verhoging van de eigen bijdrage voor de AWBZ antwoordt de staatssecretaris v. Rijn dat de regeling dat letselschadevergoedingen van voor 11 oktober 2010 volgens het Overgangsrecht vermogenstoets letselschade-uitkeringen weliswaar uitgesloten zijn van de vermogenstoets, maar niet van de inkomenstoets.

Volgens art. 9a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen geldt een overgangsregeling waardoor letselschadeuitkeringen overeengekomen voor 11 oktober 2010 op verzoek van de belanghebbende in vermindering komen op het vermogen in Box III, zodat effectief de vermogenstoets daarvoor niet geldt. Daarover geldt dus geen 8% per jaar als eigen bijdrage voor de AWBZ.
Evenwel leidt box III wel met het fictief rendement van 4% tot verhoging van het verzamelinkomen. Voor de eigen bijdrage wordt ook 15% over het verzamelinkomen onder aftrek van de daarover verschuldigde belasting, de bijdrage in de premie ziektekostenverzekering alsmede zak- en kleedgeld in rekening gebracht.
Het antwoord van 20 januari 2014 treft u hier aan.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey