Persbericht: 100.000 slachtoffers veelvoorkomende criminaliteit beter ondersteund

Samenvatting:

Vanaf 1 januari 2015 is Slachtofferhulp Nederland volledig op sterkte om de dienstverlening aan zo’n 100.000 slachtoffers binnen het ZSM-traject (zo snel mogelijk) te intensiveren. In het ZSM-traject wordt binnen een week na aanhouding van de verdachte besloten wat politie en Justitie met de zaak gaan doen. Slachtofferhulp Nederland adviseert hierbij onder andere de officier van justitie over een passende afdoening en/of schadevergoeding door de dader. Als de zaak complex is, kan men de officier van justitie adviseren de zaak aan de rechter voor te leggen. “Het streven is om in iedere zaak binnen ZSM met een slachtoffer contact op te nemen en ondersteuning aan te bieden bij het uitoefenen van de rechten die het slachtoffer heeft. Daarnaast wordt onze rol nog verder uitgebreid en zijn wij straks als enige partij verantwoordelijk voor de schade afhandeling van het slachtoffer”, aldus Harry Crielaars voorzitter van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland.

 

Persbericht

Utrecht – 06 januari 2015

100.000 slachtoffers veelvoorkomende criminaliteit beter ondersteund

Uitbreiding dienstverlening ZSM

Vanaf 1 januari 2015 is Slachtofferhulp Nederland volledig op sterkte om de dienstverlening aan zo’n 100.000 slachtoffers binnen het ZSM-traject te intensiveren.

Mishandeling, bedreiging, vandalisme

Binnen ZSM werken politie, OM, Slachtofferhulp Nederland, Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming samen aan de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit: (lichte) mishandeling, bedreiging en vandalisme. In het ZSM-traject wordt binnen een week na aanhouding van de verdachte besloten wat politie en Justitie met de zaak gaan doen.

Het is de taak van de juridisch medewerkers van Slachtofferhulp Nederland het slachtoffer op de hoogte te houden, zijn/haar rechten te bewaken, eventuele schade te inventariseren en de officier van justitie te adviseren over een passende afdoening en/of schadevergoeding door de dader. Als de zaak complex is en/of de schade niet eenvoudig vast te stellen is, kan Slachtofferhulp Nederland de officier van justitie adviseren de zaak aan de rechter voor te leggen.

Erkenning positie slachtoffers

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het mogelijk gemaakt om de dienstverlening aan slachtoffers binnen ZSM uit te breiden. "De S in ZSM staat steeds duidelijker ook voor Slachtoffergericht. Dat het ministerie het mogelijk maakt onze dienstverlening op ZSM uit te breiden is een enorme erkenning voor de positie van het slachtoffer", aldus Harry Crielaars, voorzitter van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland. "Het streven is om in iedere zaak binnen ZSM met een slachtoffer contact op te nemen en ondersteuning aan te bieden bij het uitoefenen van de rechten die het slachtoffer heeft. Daarnaast wordt onze rol nog verder uitgebreid en zijn wij straks als enige partij verantwoordelijk voor de schade afhandeling van het slachtoffer. Onze juridische dienstverlening wordt mede door onze aanwezigheid op ZSM binnen de keten steeds zichtbaarder."

Verdubbeling

De uitbreiding van de dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland op ZSM heeft de laatste maanden van 2014 vorm gekregen. "We zien het effect van die uitbreiding ook al duidelijk terug in de cijfers: in december 2014 bereikten we ruim twee keer zoveel slachtoffers als in december 2013 en hadden we met meer dan 3500 slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit contact", aldus Crielaars.

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt vanaf 1 januari 2015 alle slachtoffers op de tien ZSM-locaties zeven dagen in de week twaalf uur per dag. Naar verwachting zal Slachtofferhulp Nederland via de ZSM-locaties meer dan 100.000 slachtoffers per jaar actief kunnen benaderen en hen waar nodig – naast de juridische dienstverlening – psychosociale en/of praktische hulp bieden.

 

Noot voor de redactie:

Harriet Koelewijn

030 2340116 / 06 24673142

H.Koelewijn@slachtofferhulp.nl

 

 

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey