Persbericht: App coacht arts bij medische fout

Samenvatting:

Artsen en andere zorgverleners kunnen vanaf vandaag via hun smart phone hulp krijgen bij de communicatie rond een medisch incident.
Een speciale app helpt hen de ernst van het incident te bepalen en vervolgens daarbij passende stappen te doorlopen.
Zorgvuldige en open communicatie met de betrokken patiënt staat daarbij voorop.
Binnen de app komen in diverse filmpjes (ervarings)deskundigen aan het woord over hun aanpak.
De app bevat vele praktische tips en een handzame samenvatting van de gedragscode voor medische incidenten, de GOMA.

Initiatiefnemer is medische aansprakelijkheids­verzekeraar CentraMed, die de ‘GOMA app’ ontwikkelde in nauwe samenwerking met zorginstellingen en belangenorganisaties.
De app helpt artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners om de complexe, ongewone en vaak pijnlijke fase na een medisch incident op zorgvuldige en open wijze tot een goed einde te brengen.

Directeur Barbara Stam: “Dagelijks wordt ergens in Nederland een zorgverlener met een medisch incident geconfronteerd. Wat doe je dan? Wie betrek je?
Hoe sla je de brug naar de patiënt? Tientallen vragen, terwijl de tijd dringt. De GOMA app is dan een handige coach
.”

Een eerste vertoning van de GOMA app leidde vorige week tijdens het GOMA congres van De Letselschade Raad al tot veel enthousiaste reacties onder zorgprofessionals.
De app sluit ook naadloos aan bij de doelstelling van De Letselschade Raad om de zorgsector transparante communicatie en de gedragscode te laten omarmen, aldus directeur Deborah Lauria van De Letselschade Raad.
Openheid helpt immers niet alleen de patiënt, maar alle bij medische aansprakelijkheid betrokken partijen.”

De GOMA app is vanaf vandaag voor iedere zorgverlener gratis beschikbaar via de AppStore en Google Play (zoekterm GOMA).
De app past in een breder CentraMed aanbod van initiatieven ter bewustwording en voorlichting over de GOMA en open communicatie.
Zo maakte de verzekeraar vorig jaar “Met lood in de schoenen…”, een film van 20 minuten over de noodzaak van open communicatie rond medische incidenten.
De film werd sindsdien ingezet door vele beroepsverenigingen, geneeskundeopleiders en zorginstellingen.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey