PIV-Bulletin 2016-2 Van de redactieraad …

Samenvatting:

Ver(t)rekt!

When our weary world was young, the struggle of the ancients first began, the gods of love and reason sought alone to rule the fate of man. They battled through the ages, but still neither force would yield, the people were divided, every soul a battlefield

Doodse stilte, geen Spier vertrekt. Of toch, ze voelde de grimas rond haar mondhoek. Er was dus toch beweging en dus hoop. Hoe dom kon je zijn, ’s avonds lang doorgewerkt, als laatste het kantoor verlaten, op naaldhakken, want vanavond zou de schouwburg alweer wachten. Precies over dat rooster gelopen waarvoor zij haar medewerkers waarschuwde om dat vooral niet te doen. De naaldhak brak, diverse botten ook en nu was het stil, niets bewoog.

Apollo: Bringer Of Wisdom: ‘I bring truth and understanding; I bring wit and wisdom fair, Precious gifts beyond compare, We can build a world of wonder, I can make you all aware’

Wat nu! Wat had ze nu nodig? Helpende handen liefst. Hopelijk zou ze straks weer kunnen bewegen. Tot die tijd vooral behoefte aan hulp om de rug weer te rechten. Spierkracht voor spierkracht, zo te zeggen. Zou dit te claimen zijn, als je zelf al vaak gewaarschuwd hebt voor dit gevaar? Of is de rechtspraak dan hard en onbarmhartig? Wat zou mr. J. Spier ervan zeggen? De onlangs Koninklijk, als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, onderscheiden A-G, die zo buitengewoon Spier krachtig zijn conclusies kan geven. Ze was even bang geweest dat mr. Spier vertrok, maar dat was als honorair hoogleraar, gelukkig niet als A-G bij de Hoge Raad. Reeds kort na de Koninklijke Onderscheiding, onderscheidde mr. Spier zichzelf alweer als A-G, met een krachtig statement tegen het produceren van teveel papier, producties en processtukken. Over de Pyrrhusoverwinning die het al te zeer opentrekken van juridische register oplevert, waar partijen beter eerst eens met elkaar de feiten op een rijtje zien te krijgen.

Dionysus: Bringer Of Love: ‘I bring love to give you solace, in the darkness of the night, in the Heart’s eternal light. You need only trust your feeling; only love can steer you right, I will soothe your primal fears, throw off those chains of reason and your prison disappears’

Geen dwarslaesie alsjeblieft. Gedachten glijden af naar die ontmoeting met een oud-cliënt die er wel een had opgelopen. Het was haar als zijn raadsvrouwe in de schadeprocedure niet gelukt om hem te overtuigen van een “wat anders” schadescenario. Hij had genoeg aan een verhuizing naar de USA, waar hij haar had uitgenodigd voor een bezoek aan het themapark The Wizarding World of Harry Potter. Vanuit zijn rolstoel had hij met een interactieve toverstok zelfs lege harnassen aan het lopen gekregen. High tech State of the Art entertainment natuurlijk, maar er was geen toverstok die hem uit zijn rolstoel kon toveren. Voor de magie in zijn leven had deze geestelijke krachtpatser echter zelf gezorgd: “natuurlijk, het liefst zou ik weer kunnen lopen, maar dat is nu eenmaal niet zo. Zonder het ongeval had ik nog steeds een veilige, maar relatief voorspelbare baan in Nederland gehad. Na het ongeval ben ik als technologisch ontwikkelaar in Amerika terechtgekomen en werk ik mee aan het state of the art Cygnus programma van de NASA. Met mijn hersens is immers niets mis. Voor wat ik nog wél heb ben ik dankbaar en daar ga ik vol voor.”

Zij dacht even terug aan de PIV Jaarconferentie die zij op 18 maart 2016 had bezocht en waar zij een gelijksoortig bewonderenswaardig verhaal vernam van de triatleet Marc Herremans.

Op de conferentie was ook aanwezig de per 1 april 2016 als A-G bij de Hoge Raad benoemde prof. mr. T. Hartlief, die zijn licht liet schijnen over verleden, heden en toekomst van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. “Wat anders” versus, “wat nu?”. ‘Klassiek schadevergoedingsdenken’ en ‘Paradigmashift’. Hoe dan ook over een positieve grondhouding als basis voor de toekomst.

Armageddon: The Battle of Heart and Mind: The universe divided, as the heart and mind collided, with the people left unguided, for so many troubled years, in a cloud of doubts and fears, their world was torn asunder into hollow Hemispheres.

Dan is daar plots het geluid van voetstappen en stemmen, in de tot dan toe stille straat. “Alsjeblieft, geen beroving ook nog he? dat kan ik er niet bij hebben nu!”. Maar het is geen beroving: “Mevrouw! Alles goed met u? we hebben 112 gebeld mevrouw.” Als zij de ambulance in wordt getild, zijn daar enkele forse pijnprikkels die gek genoeg tot hoop aanleiding geven: “geen dwarslaesie, alleen breuken, tijdelijk letsel en hopelijk menselijk begrip en medeleven in plaats van strijd en polemiek!”

Cygnus: Bringer Of Balance: I see the Gods in battle rage on high, thunderbolts across the sky. Apollo was astonished, Dionysus thought me mad, but they heard the story further, and they wondered, and were sad. Looking down from Olympus, on a world of doubt and fear, its surface splintered, into sorry Hemispheres.

Zo’n rit in de ambulance nodigt uit tot contemplatie: Hersenen, leveren die ook spierkracht? In zekere zin zou je dat in ieder geval naar analogie toch wel mogen beredeneren? Spierballentaal is toch de vrucht van gezond gebruik van -hersenen? Van het bundelen van de kracht van de creatieve en sensitieve rechte rhemisfeer enerzijds en van de rationele en analytische logische linker hemisfeer anderzijds. Tezamen beschouwd, een mensenleven lang als één geheel onder het dak van onze hersenpan, een perfecte en samenhangende ‘Sphere’ vormend.

En een hart? Dat is zeker ook een spier. Onmisbaar als verzorger van het transport van zuurstof en voedingsstoffen door het lichaam. Hoe dan ook: het was al hartverwarmend dat ze van de eenzame leegte van de koude straat, nu onderweg was naar de eerste etappe van haar herstel. Straks in een warm bed zou het gaan over “wat nu?” Dokters, verplegers, instanties, verzekeraars, zouden zich met haar gaan bemoeien. Om haar letselschade te regelen zouden alle gezonde spieren nodig zijn, om het speelveld in de juiste richting te bewegen. Haar ach & ach, op de rit gezet langs heldere lijnen die zijn uitgezet door de A-G & de A-G. Vol van energieke Spierkracht en ook een warm kloppend Hart liefst.

The Gods sat a while in silence, then they turned, at last, to the A-G, ‘We will call you Cygnus

The Bringer of Balance you shall be’

Armand Blondeel, voorzitter Redactieraad PIV-Bulletin.

Rush: “Cygnus X-1, Exerpts from Book II: Hemispheres, the battle of Heart and Mind”

  • Vaknieuws

  • mr. A. Blondeel, voorzitter Redactieraad PIV-Bulletin
  • Bron: PIV-bulletin
  • folder PIV-bulletin

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey