PIV-Bulletin 2016-3 Afscheid Prof. mr. dr. F.T (Fokko) Oldenhuis

Samenvatting:

Op 22 november 2015 vierde Fokko Oldenhuis zijn 65e verjaardag. Op 3 juni jl. nam hij in zijn hoedanigheid van universitair hoofddocent afscheid van de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de RUG. Om dit afscheid niet ongemerkt voorbij te laten gaan, organiseerde de vakgroep een afscheidscongres met als thema ‘Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht’. Hierbij verwijst ‘kwaliteit’ niet alleen naar kwalitatieve aansprakelijkheid – als bekend een favoriet onderwerp van Fokko –, maar ook naar de kwaliteit die hij aan het aansprakelijkheidsrecht heeft toegevoegd door zijn onderwijs, publicaties en lezingen.

Tijdens het congres verzorgden gerenommeerde sprekers voor de genodigden korte, prikkelende presentaties.[1] Sprekers en genodigden die allen ‘iets’ met Fokko (en Groningen) hebben. De door de sprekers behandelde onderwerpen waren Fokko zacht gezegd niet vreemd: de problematiek van de Groningse aardbevingsschade, de invloed en reikwijdte van het Hangmat– en Wilnis-arrest, persoonlijke aansprakelijkheid of juist immuniteit van hulppersonen, aspecten van werkgeversaansprakelijkheid, alsmede de veelal met onzekerheden omgeven begroting van letselschade. Het congres en de uiteenlopende thema’s illustreerden nog maar eens dat Fokko een man van ‘de inhoud’ is, als ook dat hij zich binnen zijn specialisme op een breed terrein heeft ingezet voor thema’s van maatschappelijke betekenis. Het laatste woord was aan Fokko zelf, die daarbij niet alleen gelukkig en dankbaar op ‘zijn’ congres terugkeek maar ook op zijn gehele loopbaan: ‘Het is fantastisch geweest!’ Met het congres kwam een einde aan maar liefst 45 jaar(!) verbondenheid aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht. Gelukkig is het afscheid van de RUG nog niet definitief: Fokko blijft hieraan nog tot in 2018 verbonden als honorair hoogleraar Religie en Recht. Fokko kennende, zal de door hemzelf in zijn slotwoord weliswaar genoemde ‘bosmaaier’ vermoedelijk dan ook veelal onaangeroerd in zijn tuinhuisje (blijven) staan….  

[1] Sprekers waren Ton Hartlief, Fred Hammerstein, Gerrit van Maanen, Anneke Bolt, Carla Sieburgh, Bert de Hek, Rense Lubach, Chris van Dijk en Jan Willem Hoekzema. Dagvoorzitter was Albert Verheij.

  • Vaknieuws

  • Mr. Arvin Kolder
  • Bron: PIV-bulletin
  • folder PIV-bulletin

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey