PIV-Bulletin 2016-3 PTSS: het verhaal van de olifant en de mug 

Samenvatting:

Op 14 juni 2016 vormde de Grote Kerk in Naarden  het sfeervolle decor van de achtste M&M Meeting,  het jaarlijkse seminar van Medas (Medisch Advies Schadeclaims) en MAG (Medisch Advies Groep). Onderwerp van de bijeenkomst was PTSS, de posttraumatische stressstoornis. Deze aandoening werd belicht door een psycholoog, een psychiater en een filosoof,  met als muzikaal intermezzo een uitvoering van twee muziekstukken door altvioliste Esther Apituley.

De bijeenkomst werd geleid door dagvoorzitter Astrid van Noort van Ekelmans & Meijer advocaten en ingeleid door de directie van Medas en MAG. Daarbij werd uit de doeken gedaan op welke wijze beide organisaties betrokken zijn bij The Baby Elephant Foster Parent Programme. De eerste spreker was psycholoog Barend van Tussenbroek, die vanuit zijn ervaringen bij Defensie onder meer de risicofactoren
besprak voor het ontstaan van PTSS en deze illustreerde aan de hand van uiteenlopende oorlogssituaties. Vervolgens behandelde Jan Willem Peterse, directeur van expertisebureau Wettstein & Peterse Expertise (WPEX), de invoering van de DSM-5, de vijfde editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, het standaardwerk van de American Psychiatric Association (APA). Na het muzikaal intermezzo door altvioliste Esther Apituley hield de Vlaamse filosoof Johan Braeckman een presentatie. Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan de universiteit van Gent, liet onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe matig onze cognitieve  vermogens zijn en hoe goed wij dit weten te verdoezelen, vooral tegenover onszelf. Een uitgebreid verslag van de M&M Meeting, door medisch adviseur Sadie Zwikker,  zal in de volgende editie van het PIV-Bulletin worden  opgenomen.

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey