PIV-Bulletin 2016-5 3e bijeenkomst Letselvrouwen groot succes!

Samenvatting:

Op 29 september 2016 werd voor de 3e keer een succesvolle bijeenkomst van Letselvrouwen georganiseerd. Letselvrouwen is een informele netwerkorganisatie voor vrouwelijke professionals in de letselschadebranche en beoogt een platform te zijn voor vrouwen die werkzaam zijn in de verschillende disciplines van het vakgebied.

Het idee voor een dergelijke netwerkvorm ontstond tijdens een lunch op Valentijnsdag 2014. Mogelijk geïnspireerd door de vele hartvormige ballonnen in het lunchrestaurant besloten de oprichters van het eerste uur, Annemiek van Reenen-ten Kate en Diny de Neef van Hofmans Letselschade, Francie Peters en Ellen van den Berg van de Bureaus en Ellis Verhoeven van Letselschade.com, dat het nuttig zou zijn om de contacten tussen de diverse vrouwelijke professionals in de letselschade te versterken.  Toen de plannen voor de eerste bijeenkomst van Letselvrouwen concreet werden uitgewerkt, werd de organisatie van Letselvrouwen nog verder versterkt met Nadia Haase van Rutgers & Posch Advocaten, waar ook de eerste twee bijeenkomsten van Letselvrouwen plaatsvonden.

Letselvrouwen is niet-commercieel van opzet en wordt gefinancierd door alle oprichters gezamenlijk. Om de organisatie van het evenement controleerbaar en financierbaar te houden is ervoor gekozen om geen open inschrijving te doen, maar de deelnemers persoonlijk uit te nodigen. Daarbij is vooral de juiste mix van deelnemers in het oog gehouden. Zo kunnen de genodigden laagdrempelig in contact komen met (collega) schadebehandelaars, arbeidsdeskundigen, medisch adviseurs, managers, herstelcoaches, schade-experts,  advocaten en mediators uit het vakgebied.

De opzet van deze bijeenkomst van Letselvrouwen was hetzelfde als van de vorige edities. De bijeenkomst begon met een netwerkborrel en vervolgens werd door een deskundige een voordracht gehouden over een onderwerp dat van invloed is op de uitoefening van het vak, zonder dat het meteen inhoudelijk over letselschade ging. Tijdens de eerdere edities was aandacht besteed aan het netwerken zelf en het leveren van de perfecte pitch. Deze keer ging het over de impact van de uiterlijke presentatie in het zakelijke contact. Ellen Vorenkamp van Kleur Bekennen gaf inzicht in het effect dat kleur, vorm en design van kleding kan hebben op een gesprekspartner. Zo bleek dat de kledingkeuze  een (zakelijke) boodschap kan onderstrepen maar ook kan ondermijnen. Elke deelnemer kreeg een boekje op basis waarvan een inschatting kon worden gemaakt tot welk ‘type’ men behoorde zodat men ook na de bijeenkomst het geleerde gelijk in de praktijk kon brengen.

De bijeenkomst was druk bezocht: ongeveer 80 vrouwen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging, ondanks het slechte weer en de vele files. De bijeenkomst vond plaats in het nieuwe kantoor van Hofmans Letselschade in Amsterdam. Vanwege het thema van de avond was kledingbedrijf  La Dress ook aanwezig met een pop-up-store die frequent werd bezocht. De avond werd, conform de traditie, afgesloten op de dansvloer alwaar DJ Fleur voor de juiste stemming zorgde.

Gezien de vele enthousiaste reacties is de kans groot dat ook in 2017 een nieuwe editie van Letselvrouwen wordt georganiseerd!

  • Vaknieuws

  • Francie Peters, directeur de Bureaus
  • Bron: PIV-bulletin
  • folder PIV-bulletin

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey