Piv-Bulletin 2016 Van de redactieraad. Techniek en kunst.

Samenvatting:

Een paar stevige technische artikelen liggen weer aan u voor.

Van mr. Janneke Kruijswijk Jansen en mr. Lotte Veendrick een mooi stuk over de ontwikkelingen op het gebied van regres door professionele risicodragers. Bijzonder, hoe de regrespositie van die verschillende risicodragers evalueert en door de jaren heen wordt verfijnd. Een belangrijk onderwerp waarover nog wel het een en ander te verwachten
is. Goed opletten dus!
Zo is er een uitgebreide en heldere uiteenzetting van mr. Veneta Oskam over de asbestjurisprudentie, die overigens op meer beroepsziekten van toepassing is. Dus ook voor de lezers die niets met asbest, maar wel met AVB te maken hebben: opletten!
Na een mooie en uitgebreide toelichting op ontwikkelingen ten aanzien van de gezichtspunten uit de gezichtspuntencatalogus van Van Hese/De Schelde, via het arrest Moor/Zwitserland en een oproep aan de rechterlijke macht om nog meer inzichtelijk te maken hoe de verschillende factoren in de afweging meewegen, naar het opmerkelijke arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 8 december 2015.
Daarbij is de laatste werkgever onevenredig de sigaar (en dat me deed denken aan de titelsong van Ciske de Rat!), waarna interessante overwegingen volgen over wat meer proportionaliteit en wat minder ongecorrigeerde hoofdelijkheid.
Oskam stipt en passant nog even het verzekeringsaspect aan. Een onderwerp op zich. Daar had ik nog wel wat meer over willen lezen, en vooral over de al jarenoude Regeling Asbestschaden van het Verbond. Met het aanwijzen van de aansprakelijke partij is de klus immers niet geklaard: er moet ook nog een verzekeraar gevonden worden. De Regeling Asbestschaden beoogt dat te regelen, maar is nagenoeg
onbegrijpelijk. Wie de regeling goed kan uitleggen, is met die uitleg welkom in ons bulletin.
Naast een goede techniek en weten waarover hij het heeft, moet de schadeprofessional beslist de kunst van de juiste omgangsvorm beheersen. Al was het maar uit praktische overwegingen: een constructieve dialoog kan alleen worden gevoerd door partijen die ten minste on speaking terms zijn.
Een mooi onderwerp, wijze inzichten, dappere bijdragen en hoop voor de toekomst. Als we zo doorgaan, wordt het misschien nog wel leuk!

  • Vaknieuws

  • Mr. A.E. Santen, lid Redactieraad PIV-Bulletin
  • Bron: PIV-bulletin
  • folder PIV-bulletin

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey