PIV-Stappenplan 10

Samenvatting:

Opstellen medisch advies door de medisch adviseur ten behoeve van de schadebehandelaar

LEIDEND: DE MEDISCH ADVISEUR 
Toelichting
– De medisch adviseur maakt (zoveel mogelijk) gebruik van het werkdocument Rapportageformat; niet alleen dwingt het Rapportageformat tot het structureren van het medisch advies, maar ook zorgt gebruik daarvan voor standaardisatie, transparantie en algemene herkenbaarheid binnen de afhandeling van letselschades;
– Voor zover noodzakelijk voor een goed begrip en/of het nemen van een beslissing, kan in het advies worden geciteerd uit de medische informatie;
– Wel moet er dan bij de citaten een goede toelichting zijn, zodat de schadebehandelaar een en ander op waarde kan schatten en niet verkeerd kan interpreteren.
Toetsingskader / wetgeving / relevante literatuur
– Medische Paragraaf (MP), Onderdeel 4 (het medisch advies), onder meer § 3.6.3 (p. 42-44);
– Medische Paragraaf, Werkdocument 4 (Rapportageformat, doc);
– Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 24-02-2009, 2008/075– Art. 6.6 en 6.1.9. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (GVP);
– Geheimhoudingsplicht schadebehandelaar ex art. 21 lid 2 Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Heeft u een account? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey